Legallife begon in 2008 puur en alleen als experiment om te zien of er interesse was in een berichtgeving die was gericht op met name tweede en derdejaars rechtenstudenten. Het ging aanvankelijk uitsluitend om juridische berichtgeving die goed leesbaar was voor iedereen met het kennisniveau van een propedeusestudent en toch ook bruikbaar voor de meeste volleerde juristen. Vanaf het begin is het de bedoeling geweest om iedere vorm van commercie buiten de deur te houden. Lezers moesten niet worden geconfronteerd met schreeuwerige advertenties. Het juridische nieuws moest niet alleen centraal staan, het moest alle aandacht krijgen en niets mocht het storen. Om er voor te zorgen dat alleen werkelijk geïnteresseerde lezers zich aanmeldden, kon inschrijven alleen per e-mail en werd er uitsluitend vertrouwd op mond tot mond reclame. Actieve werving van lezers stond, en staat nog steeds niet, op het programma. De opzet bleek geslaagd en de nieuwsbrief won snel aan populariteit.

In 2010 begonnen veel lezers met het mailen van vragen over mode en stijl. Dit was de aanleiding om legallife om te vormen van enkel een juridische nieuwsbrief naar een vorm die zowel juridische aspecten als lifestyle behandelde. Met deze beslissing groeide de nieuwsbrief uit tot de huidige vorm. Momenteel wordt de nieuwsbrief elke twee weken uitgegeven en omvat twee A4 waarvan een uitgebreid bericht op het vlak van recht en een uitgebreid bericht op het vlak van lifestyle. Daarnaast bevat het een overzicht van de belangrijkste artikelen op het vlak van recht en lifestyle van de afgelopen twee weken.

Eind 2011 deden zich nieuwe ontwikkelingen voor. Er kwamen verzoeken naar artikelen uit oudere nieuwsbrieven die per ongeluk waren verwijderd door lezers. Een ander probleem wat speelde was het gebrek aan een mogelijkheid om artikelen en nieuwsberichten te doorzoeken. Ten slotte was er vraag naar een toename in de kwantiteit van uitgebreide artikelen.

Een aanpassing van de nieuwsbrief zou mogelijk zijn maar om diverse redenen niet praktisch. Een uitbreiding van Legallife tot een website was de logische stap. Zo startte in januari 2012 Legallife.nl met een veelheid aan publicaties van de nieuwsbrief. Deze site blijkt gelukkig een goede zet te zijn geweest. Er is een aanzienlijk aantal bezoekers dat elke werkdag even langskomt. De grotere omvang en diepgang van artikelen blijkt ook te worden gewaardeerd; de leesbaarheid gaat er niet door achteruit. De zoekfuncties en overzichtelijkheid van de site worden ook goed gewaardeerd. Hiermee zijn de belangrijkste bezwaren van de nieuwsbrief ondervangen.

Hoewel Legallife met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op de internetsite en in de nieuwsbrief, welke ook gedeeltelijk van derden wordt verkregen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen kan niet worden ingestaan voor de afwezigheid van eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. Legallife kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie op de internetsite of in de nieuwsbrief. Legallife kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites die middels een hyperlink via deze website te benaderen zijn.

Houd er rekening mee dat regelgeving behoorlijk in beweging is. Oudere artikelen kunnen dus gemakkelijk inmiddels achterhaalde informatie bevatten .Legallife is een éénmansproject en heeft geen redactie, er kunnen dus wel eens wat (spel)fouten tussen de controle doorglippen. Dat gezegd hebbende: alle nuttige kritiek is welkom en kan doorgegeven worden via de contactpagina.

Wat de toekomst zal brengen is nog onzeker maar vooralsnog heeft Legallife haar vijfde verjaardag gehaald. Gezien het natuurlijke verloopproces zal de nieuwsbrief op termijn vermoedelijk verdwijnen. Eén ding is wel zeker; zoals altijd zal Legallife blijven draaien om de lezer.