De regelgeving rondom cookies gaat ietwat aangepast worden waarmee het leven voor veel webmasters ietwat aangenamer gaat worden. In het kader van ‘analytics’, zijnde het verkrijgen van inzicht het gebruik van de site, is er binnenkort geen aparte toestemming meer nodig voor het gebruik van first party analytics cookies.

Weinig onderscheid naar cookies in regelgeving:
Momenteel zijn alle cookies voor de wetgeving zo ongeveer één pot nat. Er wordt enkel onderscheid gemaakt tussen functionele cookies en de niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn cookies waarbij het uitsluitend doel van de cookie is de uitvoering van de verzending van communicatie, waarbij dit alleen mag indien verzending niet mogelijk is zonder cookies.

Voor het overige maken criteria als first party, third party, puur registrerend, keuzevastleggend etc. allemaal niet uit. Als je niet kunt motiveren waarom het cookie technisch noodzakelijk is; dan is toestemming nodig. Het maakt het er niet gemakkelijker op dat cookies vaak naar hun aard voor meerder doelen kunnen worden ingezet dus derhalve

Tijdens het algemeen overleg van 21 november met de Vaste
commissie voor Economische Zaken werd voorgesteld om first party analytische cookies niet langer te laten vallen onder het toestemmingsvereiste. First party analytische cookies zijn cookies waarmee uitsluitend gegevens over het gebruik van de eigen website worden verzameld ten behoeve van het verbeteren van de
werking van die website. Cookies uit eigen hand, in eigen beheer dus.

Er worden daarbij nog wel wat randvoorwaarden gesteld om er voor te zorgen dat de wet niet al te makkelijk ontdoken kan worden. Zo moet het gaan om geanonimiseerde gegevensverzameling en mogen de gegevens niet met derden worden gedeeld. Anders zou de doelstelling van de wet, het beschermen van privacy, wel erg gemakkelijk ontdoken kunnen worden.

Ratio achter deze wijziging is dat first party analytics het gebruiksgemak kunnen verbeteren en zo bijdragen aan verbetering van de kwaliteit en levering van diensten van de informatiemaatschappij.

De minister gaat op korte termijn kijken met de OPTA de voorwaarden waaraan moet worden voldaan verder uitwerken. Daarna zal de OPTA de voorwaarden publiceren op haar site.

Impact voor webmasters:
Dit verhaal staat weliswaar mooi op papier met nog steeds alle mooie doelstellingen, maar heeft deze wijziging zin? In de praktijk is een aanzienlijk gedeelte van analytics cookies third party. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het zeer populaire Google Analytics (voor zover de cookiegebaseerde variant wordt gehanteerd). Voor gebruikers van dergelijke trackingmethodes verandert er dus niets.

Daarnaast blijft nog steeds het vraagstuk staan wie eigenlijk precies toestemming moet vragen aan de gebruiker. Is dit de third party omdat dat de partij is die het cookie feitelijk opstuurt? Dat sluit aan bij de tekst van 11.7a lid 1 Telecommunicatiewet. “Een ieder die gegevens wil opslaan” moet hiervoor toestemming hebben.

Aan de andere kant blijft net zo goed verdedigbaar dat de first party, zijnde de webmaster, voor toestemming moet vragen. Hij is immers eindverantwoordelijke voor het beheer van de site en gaat ook over de beslissing om de code van de third party cookies al dan niet op te nemen.

Het is nog aafwachten hoe de richtlijnen van de OPTA uit zullen vallen. Misschien wordt het een heel hanteerbare regeling waarmee ook niet-professionele webbeheerders prima uit de voeten kunnen. Dat neemt echter niet weg dat het maar zeer de vraag of is deze regeling daadwerkelijk veel toegevoegde waarde heeft.

Conclusie:
Voor het merendeel van de webmasters en soms ook gebruikers blijft de cookiewet een probleem. Tegenwoordig heeft jan en alleman een blog (ja, ik weet dat ik daar ook onder val) maar de meesten hebben eenvoudigweg niet de technische kennis en het inzicht om vast te stellen of het om first of third party cookies gaat. Daarom blijft het handig om voor iedere webmaster die ook maar mogelijkerwijs enige vorm van cookie gebruikt, toestemming te vragen.

Nog los daarvan blijft de wetgeving eenvoudigweg een papieren tijger nu het voor iedereen die het per sé wil gemakkelijk blijft om de wet te omzeilen met behulp van andere technische methodes dan cookies. Voor alle andere problemen met de wet in huidige vorm verwijs ik naar het vorige artikel hierover op legallife

Bron:
Kamerbrief over analytische cookies en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewetvia rijksoverheid.nl

Comments closed.