Het zal niemand ontgaan zijn dat Apple momenteel wereldwijd bezig is met het procederen tegen grote rivaal Samsung en in mindere mate HTC omdat deze inbreuk zouden maken op Apples patenten. In het Verenigd Koninkrijk verloor Apple op 4 juli een vergelijkbare zaak tegen HTC. In Nederland had Apple een rechtszaak lopen tegen Samsung op basis van hetzelfde patent, ook hier heeft Apple verloren. Tijd om eens naar de Nederlandse beslissing te kijken.

De feiten:
De strijd tussen Apple en Samsung draait om het Europees patent EP 948. Dit werd in 2009 aangevraagd en in 2011 toegewezen. Het patent heeft betrekking op een apparaat met een touchscreen dat meerdere aanrakingen tegelijkertijd kan ontvangen en verwerken: een multitouch touchscreen. Apples patent bevat een methode waardoor verkeerde aanrakingen van touchscreens worden genegeerd. Het octrooi definieert voor dat doel twee verschillende vlaggen (flags). Een multi-touch vlag die aangeeft of een bepaalde view tegelijkertijd meerdere aanrakingen kan ontvangen of niet, en een exclusive touch flag (exclusiviteitsvlag) die aangeeft of een bepaalde view die een aanraking ontvangt het toestaat dat een andere view tegelijkertijd ook een aanraking ontvangt. Android heeft deze functionaliteit niet; in die zin dat Android geen aanrakingen negeert.

Apple vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op EP 948 in Nederland, met als nevenvorderingen: een opgave over winst, een recall, een publicatie over de inbreuk en een veroordeling tot afdracht van winst of vergoeding van schade, met veroordeling van Samsung in de proceskosten.

Overwegingen en oordeel van de rechter:
De rechtbank is van oordeel dat Samsung met de verhandeling van haar Galaxy-producten geen inbreuk maakt op EP 948. Een gemiddelde vakman zal het systeem van het patent zo uitleggen dat op basis van de vlaggen bepaald word of een touch event moet worden verstuurd of moet worden genegeerd. In het hierboven beschreven Android systeem worden touch events nooit genegeerd. Daar komt bij dat met een systeem zoals Android, dat touch events nooit negeert, niet alle voordelen kunnen worden bereikt die de in EP 948 geclaimde werkwijze en voortbrengselen volgens het octrooischrift zouden meebrengen.

Ook een ander effect van de gestelde uitvinding dat in het octrooischrift als voordeel wordt gepresenteerd, kan niet volledig worden gerealiseerd met Android, te weten het voorkomen dat de ontwerpers van alle applicaties die op het apparaat draaien, oplossingen moeten creƫren voor onnodige of ongewenste gelijktijdige aanrakingen.

Ondanks betogen van Apple ziet de rechter in het licht van het voorgaande onvoldoende reden om tot een ruimere uitleg van de tekst van het octrooi te komen. Het octrooischrift leert de vakman dat de conclusies werkwijzes en producten claimen waarin touch events worden verstuurd of genegeerd. Mede gelet op de rechtszekerheid voor derden zoals Samsung, maakt het octrooischrift de vakman onvoldoende duidelijk dat de claim ook betrekking heeft op werkwijzes en producten waarin touch events nooit worden genegeerd en worden geselecteerd op de bestemming waarnaar zij moeten worden verzonden. Dergelijke uitvoeringsvormen beschrijft het octrooischrift nergens uitdrukkelijk.

De rechter wijst derhalve de vorderingen van Apple af. De rechter wijst er voorts nog op dat deze overwegingen overeenkomstig het Britse vonnis zijn. Apple is tegen dat vonnis nog wel in beroep.

Conclusie:
Het einde van deze haast mondiale strijd is nog lang niet in zicht. Alle partijen hebben zakken die ruimschoots diep genoeg zijn om advocaten nog vele jaren bezig te houden en ook aan patenten om over te procederen zal geen tekort zijn. Als een partij het in hoogste instantie wint is dat zonder meer lonend want met de verkoop van smartphones zijn grote geldsommen gemoeid. In het Verenigd Koninkrijk dient het hoger beroep momenteel nog en het is niet ondenkbaar dat Apple ook hier in hoger beroep gaat.

Bron:
LJN: BY0961, Rechtbank ‘s-Gravenhage

Comments closed.