Een relatief kort maar opvallend nieuwsbericht van het Ministerie van Financiën. Het is al een weekje oud en verschenen in de nieuwsbrief maar wel de moeite waard om ook op de site even bij stil te staan. Kennelijk zijn er nog steeds behoorlijk wat belastingadviseurs die aangiftes indienen met behulp van de verouderde Diginotar-certificaten. Dit kan ietwat vervelende gevolgen hebben voor zowel de belastingplichtige als de belastingadviseur.

Het Diginotar debacle:
De meeste lezers zullen wel hebben meegekregen dat er een jaar geleden een gigantisch probleem speelde bij het certificeringsbedrijf. Voor internet bestaan er zogenaamde certificaten die gelden als een certificaat van echtheid voor een bepaalde instantie. Zo weet je zeker dat je communiceert met bijvoorbeeld de bank en niet één of andere website die zich als zodanig voordoet.

Diginotar was een commercieel bedrijf dat dit soort certificaten verstrekte. Helaas werden zij gehackt en werden er valse certificaten aangemaakt. Dit was zeer problematisch aangezien Diginotar ook certificaten leverde aan veel overheidsinstanties. De veiligheid van de communicatie kon niet langer worden gegarandeerd. Uiteindelijk trok de OPTA op 13 september vorig jaar de bevoegdheid van Diginotar om certificaten uit te schrijven in.

De adviseurs en de fiscus:
Ook de Belastingdienst zat vorig jaar meteen er bovenop toen de Diginotar problemen tevoorschijn kwamen. Een gat in de beveiliging bij dit soort systemen wordt allerminst gewaardeerd door wie dan ook. Met behulp van een klein leger beveiligingsexperts en het bedrijfsleven kon worden vastgesteld dat de systemen waarmee aangifte werd gedaan vooralsnog veilig waren.

Desalniettemin werd besloten dat alle Diginotar certificaten vervangen moesten worden. Hiertoe is uitgebreid overleg gepleegd met koepelorganisaties van financieel intermediairs om de overstap soepel te laten verlopen. De hele operatie had al per 1 juni voltooid moeten zijn maar kennelijk komt nog altijd een 6% van het totale aantal aangiftes van intermediairs met Diginotar-certificaten.

De Belastingdienst heeft deze maand alle intermediairs met verouderde certificaten gewaarschuwd dat vanaf 1 augustus aangiftes gedaan op oude certificaten niet langer in behandeling worden genomen.

Mogelijke consequenties:
Het geen gehoor geven aan de waarschuwing kan vervelende gevolgen hebben, met name voor de fiscaal intermediair. Sowieso zal deze een hoop aangiftes opnieuw moeten versturen maar het echte probleem zit bij het feit dat de Belastingdienst sancties kan opleggen aan de belastingplichtige. Die gaan of meteen vragen stellen aan de belastingadviseur of bellen eerst de Belastingdienst en krijgen dan te horen hoe de vork in de steel zit.

De belastingadviseur gaat dan een hoop klanten krijgen die niet van plan zijn om zelf de boete te gaan betalen. Waarschijnlijk zullen er ook klanten zijn die hun zaken elders gaan onderbrengen. Voor de belastingplichtige levert het dus een hoop gezeur op en voor de belastingadviseur een hoop gezeur en als het tegenzit een behoorlijk schadepost.

Bron:
Belastingdienst waarschuwt adviseurs die nog gebruik maken van Diginotar certificaten

Comments closed.