In Nederland hebben we een rijke kunsthistorie. In de kunsthandel gaat (erg) veel geld om. Dat betekent dat het een aantrekkelijke markt is voor vervalsers. In dat opzicht verschilt het niet zo heel veel van de markten voor valse designerkleding etc. alleen is dat een veel omvangrijker probleem. Tevens zijn de vervalsingen van schilderijen vaak veel beter gedaan waardoor het lastiger is om de valsheid vast te stellen.

Het achterliggende probleem:
Er wordt weinig geprocedeerd over dit soort dingen hoewel er waarschijnlijk veel vervalsingen in omloop zijn. Aangiften komen niet veel voor en het doorverkopen van het werk is vaak gemakkelijker dan een rechtszaak starten omdat dat enorme bewijsproblemen met zich mee kan brengen. Er is echter een koper die bij een civiele rechter zijn geld terugeiste.

Het tweede tussenvonnis:
In een tweede tussenarrest van het gerechtshof te Leeuwarden is nu door de rechter verklaard dat twee doeken toegeschreven aan Ploeg-schilder Jan Altink vervalsingen zijn. Dit is voor het eerst in dat een rechter een dergelijke uitspraak doet. Het gaat hierbij dus niet om een kopie maar om een echt werk wat als authentiek is verkocht.

Hierbij ging het aanvankelijk om tien werken maar vijf zijn er uit de procedure gehaald. Van de overige vijf werd bij een eerder tussenvonnis gesteld dat de koper moest bewijzen dat de doeken vals waren. Dit is gebeurd middels het gebruik van getuigendeskundigen. Aan de hand van meningen van de experts en onderzoek door andere experts concludeert het hof dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is komen vast te staan dat twee schilderijen vals zijn.

Van de andere schilderijen geldt dat niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is vast komen te staan dat ze ook daadwerkelijk vals zijn hoewel de getuigendeskundigen er behoorlijk kritiek op hadden.

Hoe nu verder
De zaak is met dit oordeel nog niet ten einde. Er zal een comparitie van partijen gelast worden waarbij beiden partijen in de gelegenheid worden gesteld om hun standpunt te geven over de afwikkeling van de schade.

Het kan zijn dat het hof dan terugverwijst naar de rechtbank voor verdere afhandeling of de zaak zelf aanhoudt indien partijen daar een voorkeur voor hebben. Op een eindoordeel is het dus waarschijnlijk nog weer even wachten maar dat kan er ook nog wel bij want de procedure loopt al jaren.

Bron:
LJN: BX2307, Gerechtshof Leeuwarden

Comments closed.