Gisteren voltrok zich een unicum in de Nederlandse geschiedenis. Voor het eerst is er een verening ontbonden door de civiele rechter. Het betreft hier de ontbinding van de pedofielenverening Martijn.

Art. 2:20 BW:
Op grond van boek 2 artikel 20 BW kan een verening worden ontbonden indien haar werkzaamheden in strijd zijn met de openbare orde. Dit artikel wordt altijd zeer terughoudend toegepast. Men dient alleen strijd met de openbare orde aan te nemen als inbreuk wordt gemaakt op de algemeen aanvaarde grondvesten van ons rechtsstelsel.

Het oordeel van de rechter:
De rechtbank kijkt uitsluitend naar of de werkzaamheden in strijd zijn met de openbare orde en niet naar individuele bestuursleden en hun strafrechtelijke verleden. Voor het vaststellen van de werkzaamheid van de Vereniging Martijn slaat de rechtbank in de eerste plaats acht op de informatie die de Vereniging Martijn op haar site zette en in de tweede plaats naar uitingen in andere media.

De rechtbank oordeelt dat de uitingen een werkzaamheid vormen van de Vereniging Martijn, en dat de vereniging pedofilie verheerlijkt en voorstelt als iets wat normaal en acceptabel is of zou moeten zijn. Dat streven is een ernstige inbreuk op de geldende fundamentele waarden binnen onze samenleving en druist in tegen onze rechtsorde. De vereniging tast de rechten van kinderen aan.

An sich heeft eenieder het recht om zijn mening te uiten, ook als dat velen onwelgevallig is. Dat doet echter niet af aan het feit dat de werkzaamheden van de vereninging als zodanig strijd opleveren met de openbare orde. De vereniging wordt derhalve ontbonden en verboden verklaard.

Conclusie:
De uitkomst lijkt me zonder meer wenselijk te noemen. Je moet het in Nederland aardig bont maken om een vereniging verboden te krijgen maar het is dus mogelijk. De uitkomst viel wel redelijk te voorspellen, niemand kan redelijkerwijs volhouden dat het verheerlijken van pedofilie niet in strijd is met de openbare orde. We hebben het niet voor niets verboden in het strafrecht. Al met al dus een goede dag voor het OM.

Bron:
LJN: BW9477, Rechtbank Assen
OM tevreden over ontbinding en verbod Vereniging Martijn

Comments closed.