De vakantietijd komt er weer aan. Dat betekent wederom goed opletten met je mobiele telefoon in verband met data als je naar het buitenland gaat. De Europese Unie heeft al een aantal keer aangegeven minder dan gecharmeerd te zijn van het bedrag onder aan de rekening als mensen op vakantie bellen.

Sommige mensen hebben wellicht al een smsje van hun telefonieprovider gekregen dat de tarieven per datum x omlaag gaan. Dat heeft alles te maken met de voorbereidingen op de uitvoeringswet van de derde roamingverordening. Deze wet komt regelrecht voort uit Verordening PM/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende roaming op openbare mobiele-communicatienetwerkenbinnen de Unie (PbEU 2012, L PM). Gisteren is de wet als hamerstuk door de Eerste Kamer gekomen.

Inhoud van de wet:
Het eerste element is van organisatorische aard namelijk dat de OPTA bevoegd blijft om de handhaving te regelen. Daarnaast wordt Verordening 717/2007 ingetrokken en moeten er dus enkele verwijzingen in de wet naar die Verordening worden veranderd.

Wat interessanter is, zijn de structurele maatregelen die nu worden getroffen. Ten opzichte van de eerste en tweede roamingverordening is de belangrijkste wijziging dat er niet slechts wholesale- en retail-tariefplafonds worden voorgeschreven.

De structurele maatregelen houden in dat vanaf 1 juli 2014 de mogelijkheid bestaat een apart roamingcontract af te sluiten bij een andere provider. Dit wordt de ontkoppelverplichting genoemd. Een roamingovereenkomst staat los van het contract voor nationale mobiele diensten. Om de toegangsdrempel voor andere ondernemingen zonder eigen netwerk (virtuele providers) te verlagen, worden mobiele netwerkexploitanten verplicht om toegang te verlenen tot hun netwerk tegen gereguleerde wholesaletarieven.

Deze maatregelen gaan natuurlijk niet van het ene op het andere moment in dus als overgangsregeling worden de voor roaming geldende prijsplafonds (wholesale en retail) voor spraak, sms en data die sinds Verordening 717/2007 van kracht zijn gehandhaafd en verder naar beneden bijgesteld. Voor wat betreft dataroaming wordt een dalend retailprijs-plafond geïntroduceerd.

Conclusie:
Goed nieuws voor de mobiele beller op vakantie. De tarieven gaan sowieso naar beneden en over een paar jaar is het met een beetje geluk mogelijk om een goedkoop “buitenlandcontract” af te sluiten als aanvulling op je reguliere abonnement. Of deze laatste maatregel het beoogde effect heeft is nog afwachten omdat het succes ervan voor een groot deel zal afhangen van de bereidheid van (startende) ondernemingen om toe te treden tot die markt.

De lagere tarieven zijn een resultaat wat wel direct voelbaar is en hoewel de EU niet altijd even populair is, zal deze maatregel toch wel in goede aarde vallen bij de meesten.

Bron:
Dossier 33382
te vinden via officielebekendmakingen.nl

Comments closed.