Nederland bevindt zich net als heel Europa in economisch roerige tijden. Het uiteenvallen van de regering helpt niet bij het op orde krijgen van zaken. In de tweede helft van 2011 is de Nederlandse economie in een recessie geraakt. Het CPB raamt voor 2012 een krimp van 0.75 procent. Dit leidt tot een bijstelling van de groeiverwachting voor 2012 met 1,75 procentpunt.

Voorjaarsnota 2012:
In een dergelijke economische situatie liegen de cijfers er niet om. De grootste tegenvallers zijn de werkloosheidsuitkeringen a 1,5 miljard en het eeuwige zorgenkindje van de begroting, gezondheidszorg a 0,7 miljard.

Ook aan de inkomstenkant waren forse tegenvallers te incasseren met name op het vlak van inkomstenbelasting a 3 miljard en de vennootschapsbelasting a 2,3 miljard.

Met deze ontwikkelingen komen we op een EMU saldo van 4.2% wat royaal te hoog is. Het is een verslechtering van 1,3% ten opzichte van de ramingen voor 2012. De EMU schuld is zo mogelijk nog erger met bijna 70% van het BBP. Dat is ruim 4% hoger dan de raming voor 2012 was.

Het begrotingsakkoord:
Dit geeft eens te meer aan hoe erg de recessie en economische problematiek ook Nederland raken en dat aanpakken echt nodig is om dit soort cijfers naar beneden bij te stellen. Bovendien moet je zelf de zaken op orde hebben als je andere landen op hun financiële gedrag aan wilt kunnen spreken. Anders wordt het een verhaal van de pot verwijt de ketel.

Dat ingrijpen is gedaan in de vorm van begrotingsakkoord 2013 wat inmiddels ook wel bekend staat als het kunduzakkoord. Over de (on)wenselijkheid van de maatregelen en mogelijke alternatieven staat het internet al volgeschreven. Het is in ieder geval duidelijk zichtbaar dat er compromissen zijn gesloten tussen verschillende politieke stromingen. Iedereen mag daar het zijne van denken, ik volsta met een kort overzicht van de belangrijkste maatregelen.

De grootste maatregelen zijn:

  • Modernisering van de arbeidsmarkt door middel van hervorming van het ontslagrecht en de WW
  • Het versneld verhogen van de pensioenleeftijd op een geleidelijke manier van af 2013
  • Het hervormen van de woningmarkt (annuïtair aflossen in 30 jaar voor nieuwe hypotheken, structureel lagere overdrachtsbelasting, verhuurdersbelasting)
  • Mutaties in de zorgmarkt met onder meer een hervorming van de AWBZ en een verhoging van het eigen risico.

Dat bijna geen van deze maatregelen populair gaat zijn behoeft geen ondersteunende uitleg. Voor wie wat uitgebreidere informatie van alle maatregelen wil heeft RTL een aardig overzicht in elkaar geschroefd. Hoe mensen als individu ook tegen de maatregelen staan, het is vrij zeker dat niets doen de zaken alleen maar erger zou maken. Zonder ingrijpen zou het EMU-tekort uitkomen op 4,4 procent en de schuld toenemen tot 76 procent in 2015 en daarna verder blijven stijgen. Dat zou betekenen dat we rap Griekenland achterna gaan en dat lijkt mij ook geen goed idee.

Bron:
Voorjaarsnota 2012 en Begrotingsakkoord 2013
Overzicht van de maatregelen
via RTL.nl

Comments closed.