Het tarief voor overdrachtsbelasting bedroeg tot 15 juni 2011 6%. Dit tarief werd middels een tijdelijke maatregel van de staatssecretaris van Financi├źn verlaagd naar 2%. Deze maatregel had als doel om de woningmarkt uit het slop te trekken. Deze maatregel zou gelden tot 1 juli 2012. Mochten er plannen zijn om binnenkort een huisje aan te schaffen, wanhoop dan niet want het tarief gaat nu structureel naar 2%.

De woningmarkt is op zijn zachtst gezegd bepaald nog niet uit het slop. Zoals ik eerder schreef zijn de meningen behoorlijk verdeeld over of een verlaagd overdrachtsbelastingtarief een geschikt middel is. Doch zoals vaker het geval is worden er in de politiek compromissen gesloten en in het begrotingsakkoord 2013 is besloten om het tarief structureel op 2% te stellen.

Dit moet echter wel in de wet worden vastgelegd middels een wetsvoorstel. Tot die tijd geldt een besluit van de staatssecretaris om het tarief zonder onderbreking op 2% te kunnen houden. Na inwerkingtreding van de wet werkt deze wijziging terug tot en met 1 juli 2012 en het besluit geldt tot inwerkingtreding van de wet. Op deze manier is het geheel ook wetstechnisch allemaal mooi afgedicht.

Bron:
Besluit van 25 mei 2012, nr. BLKB 2012/863M

Comments closed.