Aan de Tweede Kamer is door demissionair minister van Bijsterveldt een brief aangeboden over de veiligheid op scholen. Deze brief is gebaseerd op veiligheidsmonitoren in het primair- voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en op onderzoek van de Onderwijsinspectie. De cijfers zijn zonder meer goed te noemen. Over de hele linie genomen voelt maar liefst 91% tot 94% van de leerlingen en onderwijzers zich veilig binnen school.

Social media:
Van de dingen waar het misgaat is cyberpesten een belangrijke boosdoener. Zowel onder leerlingen als onderwijzers stijgt het aantal slachtoffers van cyberpesten waarvan het merendeel via social media. De duale natuur van social media levert nieuwe problemen op. Deze media bieden enerzijds kansen voor laagdrempelig contact tussen leerlingen en docenten. Anderzijds kan het misbruik van sociale media tot cyberpesten leiden en snel uit de hand lopen.

Veiligheidsbeleid en schoolklimaat:
Op een positieve noot; veel scholen hebben tegenwoordig een veiligheidsbeleid en de werkzaamheid hiervan (alsmede de school in het algemeen) wordt via vragenlijsten geëvalueerd. Scholen scoren ook goed op het algemene klimaat wat binnen school geldt. De Inspectie beoordeelt dit bij 9 van de 10 scholen als voldoende.

Het personeel:
Een leraar is ook een werknemer die recht heeft op een veilige werkomgeving. Momenteel is bij incidenten de aangiftebereidheid op scholen laag. Te veel onderwijsinstellingen weten te weinig over het doen van aangifte. Zo zijn velen onbekend met het feit dat de werkgever aangifte kan doen namens het slachtoffer. Dit is een punt van aandacht voor het veiligheidsprotocol op scholen.

VOG:
De regelgeving rond de verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt vereenvoudigd. Medewerkers hoeven straks alleen een VOG in te dienen bij een nieuwe dienstverband. Een VOG blijft zes maanden geldig en kan bij meerdere werkgevers ingezet worden.

Vanaf 1 januari 2012 is het mogelijk om een VOG via het internet aan te vragen. De onderwijsinstellingen hoeven dus geen papieren aanvraagformulier meer uit te delen en de aanvrager hoeft er niet meer mee naar de gemeente.

Ook bestuurders en stagiaires van door de overheid bekostigde scholen zullen straks een VOG aan moeten vragen. Regelgeving hieromtrent is nog in de maak.

Conclusie:
De cijfers omtrent de veiligheid in het onderwijs zijn goed. Het is goed om te zien dat de meerderheid van zowel de docenten als leerlingen zich veilig voelt.

De VOG zal gebruiksvriendelijker worden en effectiever worden. Dat is met name prettig voor mensen die niet op één school gestationeerd zijn zoals invalkrachten. Ook de mogelijkheid tot het digitaal aanvragen van het papiertje is nuttig, dat scheelt een hoop tripjes langs de gemeente.

Tegelijkertijd wordt ook geconstateerd dat social media een probleem kunnen vormen vanwege cyberpesten wat snel uit de hand kan lopen. Het is echter ook een manier van communiceren die nuttig kan zijn voor het onderwijs. Dat zal voor de toekomst nog wel de nodige uitdaging bieden.

Voor meer informatie over de veiligheid in scholen verwijs ik naar de brief van het ministerie van OCW.

Bron:
Kamerbrief over veiligheid in en om het onderwijs

Comments closed.