Wees zeker dat je ontslag wilt nemen voordat je een ontslagbrief indient. Het is namelijk mogelijk voor een werkgever om je aan je ontslag te houden ook als je hier later op terug komt. Dit overkwam een ietwat impulsieve werknemer.

De feiten:
Werknemer had een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot 20 maart. Op 7 december 2012 vond er een gesprek plaats over de wijze waarop werknemer zijn werk verrichtte. Na afloop van het gesprek tekende werknemer een verklaring waar in stond dat hij per direct ontslag neemt en dat werkgever hem niets meer hoeft uit te betalen omdat werknemer zijn werk niet naar behoren heeft gedaan. Op 13 december 2012 riep werknemer de ongeldigheid van deze verklaring in. Daarbij heeft hij aangegeven dat de situatie te ondragelijk is om verder te werken en heeft hij zich ziek gemeld.

De werknemer vordert doorbetaling van zijn loon en geeft aan dat het ontslag vernietigbaar is. Daarnaast stelt werknemer dat de verklaring onder druk is ondertekent.

Oordeel en overwegingen van de rechtbank:
De ondertekende verklaring is in feite hetgeen wat werknemer in dit geval de das om doet. De rechtbank opent met de overweging dat nergens uit blijkt dat werknemer is ontslagen maar dat er wel een ondertekende verklaring ligt waarin werknemer aangeeft zelf ontslag te nemen. Omdat dergelijke verklaringen vrij zeldzaam zijn en nadelig kunnen zijn voor de werknemer, dient voldoende aannemelijk te zijn dat de werknemer in vrijheid en weloverwogen de verklaring heeft ondertekend.

Werknemer in onderhavige kwestie stelt slechts dat dit het geval is maar dat wordt niet nader onderbouwd of aannemelijk gemaakt. De enkele stelling dat werkgever hem gedreigd had met een schadeclaim indien hij de verklaring niet zou ondertekenen, acht kantonrechter onvoldoende. De rechtbank gaat er van uit dat sprake is van weloverwogen ontslagname door werknemer en wijst reeds op deze grond de vordering af.

Daarnaast merkt de rechter nog op dat het oordeel niet anders zou zijn als het beroep op vernietigbaarheid wel was geslaagd. Werknemer heeft zich namelijk ziek gemeld en niet gewerkt. Omdat het door werkgever gemotiveerd is betwist dat werknemer ziek was, had werknemer zijn vordering vergezeld moeten laten gaan van een verklaring van een deskundige.

Conclusie:
Normaliter is een rechter vrij kritisch als een werknemer zelf ontslag neemt. Er zal sprake moeten zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring zoals de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad vereist. Dit is logisch bezien vanuit het feit dat werknemers vaak ontslag nemen in een vrij emotionele toestand en zich niet bewust zijn van het feit dat zij hun recht op WW verspelen als ze zelf ontslag nemen.

Dit kan echter anders zijn in gevallen zoals deze wanneer er een verklaring ligt van werknemer dat hij ontslag neemt en niet duidelijk blijkt dat werknemer onder druk gezet is om een dergelijke verklaring te ondertekenen. De les voor een werknemer is dus dat je geen verklaringen van deze strekking moet ondertekenen als je niet zeker weet dat je ontslag wilt nemen. Schade achteraf kan zeer moeilijk te herstellen zijn.

Bron:
Rechtbank Noord-Nederland ECLI:NL:RBNNE:2013:8111

Comments closed.