Op woensdag 18 december hebben de ministers van Financiën van de Europese lidstaten een akkoord bereikt over de bankenunie. Het voorstel leidt tot oprichting van een nieuwe Europese toezichthouder, het Single Supervisory Mechanism, en een nieuwe noodfonds, het Single Resolution Mechanism. De nieuwe toezichthouder zal opereren onder de naam Single Resolution Board en krijgt een centrale rol bij de afwikkeling van banken die in zwaar weer verkeren in de bankenunie. De regels die gaan gelden binnen de bankenunie zijn op 11 december al beklonken tussen de Raad en het Parlement. Deze regels zijn al behandeld in nieuwsbrief 26 dus voor een uitgebreid overzicht verwijs ik daar naar terug. Het uitgangspunt van de regelgeving is dat verliezen of kosten van het voor het versterken van kapitaalbuffers zoveel mogelijk worden afgewenteld op investeerders in de bank.

Het Single Resolution Mechanism moet de vorm krijgen van een Europees resolutiefonds dat privaat wordt gefinancieerd door de banken. Over een periode van 10 jaar wordt het fonds volgestort door alle banken die deelnemen in de bankenunie. Het totaalbedrag zal uiteindelijk 55 miljard bedragen. Dit is de achtervang voor kosten die niet door middel van het bail-in systeem gefinancieerd kunnen worden. Het fonds kan op zijn vroegst van af januari 2016 ingezet worden na een minimale bail-in van 8% van het balanstotaal.

Naar huidige verwachtingen is de bail-in eis van 8% afdoende om eventuele problemen van individuele banken op te lossen. Als het goed is zal het fonds dus niet vaak gebruikt worden. Desondanks gaat komende jaren toch nog doorgewerkt worden aan een publieke achtervang voor het fonds. Volgens dit systeem moet mogelijk worden om in absolute noodsituaties geld te lenen aan het resolutiefonds wat vervolgens terugbetaald moet worden door alle banken die deelnemen aan de bankenunie.

Bron:
December summit – Council Conclusions via europa.eu (PDF)
Main results of the Economic and Financial Affairs Council via europa.eu (PDF)
Council agrees general approach on Single Resolution Mechanism via europa.eu (PDF)

Comments closed.