Het moge bekend geacht worden dat ik medebloggers, vakidioten en kennisverbreders een warm hart toedraag ook als de publicaties slechts zijdelings of zelfs helemaal geen juridische relevantie hebben. Voor die categorie hebben we naast de juridische links aan de rechterzijde de categorie leuke links. Deze is bestemd voor links naar blogs welke ik om één of andere reden fantastisch, leuk of interessant vind. Het is voor iedereen goed om de horizon iets over het eigen vakgebied heen te verbreden dus wees niet verlegen en klik eens op één van die links. Je krijgt een korte beschrijving te zien als je als je de muiscursor er boven houdt.

Vandaag is de linkselectie uitgebreid met een link naar de blog van Anna Visser. Zij is startend literair vertaalster en volgt te dien einde momenteel een opleiding aan de VertalersVakschool in Amsterdam. De behandelde teksten en onderwerpen lopen, net zoals hier, breed uiteen.

Lang verhaal kort gemaakt; klikken op die link, gewoon omdat het kan en je meer wilt weten.

Comments closed.