Na enige vertraging is afgelopen week eindelijk het LJN nummer vervangen door het ECLI nummer (European Case Law Identifier). Net zoals met bankrekeningnummers betekent dit dat de verwijzingen een stuk langer worden. Wel wordt het zoeken van internationale rechtspraak een stuk gemakkelijker. Deze vervanging betekent dat vanaf nu het ECLI de de facto verwijzing is in plaats van het LJN nummer.

De ECLI is als volgt opgebouwd:
Landcode:
Hiermee wordt aangeduid uit welk land de uitspraak afkomstig is. Nederlandse uitspraken hebben de landcode ‘NL’.

Gerechtscode:
Met de gerechtscode wordt aangeduid door welk gerecht een uitspraak is gedaan. De gerechtscodes worden vastgesteld door iedere lid-staat zelf.

Jaar:
Het jaar dat hier staat is het jaar waarin de uitspraak is gedaan. Het is dus niet het jaar waarin een zaak is aangebracht. Het wordt altijd geschreven in vier cijfers.

Nummer:
Dit element maakt de ECLI uniek voor één enkele uitspraak. In Nederland zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is een combinatie van twee letters en vier cijfers: het LJN dat vroeger aan de uitspraak was toegekend. De tweede mogelijkheid is een oplopend volgnummer dat uitsluitend uit cijfers bestaat; voorloopnullen worden daarbij nooit gebruikt. Een dergelijk volgnummer is toegekend aan alle uitspraken die nooit een LJN hebben gehad. Ook uitspraken van vóór 2013 kunnen zo’n oplopend volgnummer hebben.

Momenteel wordt de zoekmachine bij rechtspraak.nl flink omgebouwd. Ook uitspraken die daar nooit gepubliceerd zijn krijgen een ECLI toegewezen waardoor zoekresultaten vooralsnog veel ‘lege’ resultaten bevatten.

Ga vooral niet zelf een ECLI nummer zitten construeren op basis van de gegevens van de uitspraak, maar zoek het LJN nummer op en gebruik dan het gevonden ECLI nummer. Er zijn namelijk wat discrepanties mogelijk onder meer vanwege de recente herindeling van de gerechtelijke kaart.

Voor iedereen die een site bijhoudt is het ook goed om even in het achterhoofd te houden dat de methode van deeplinken (alweer) veranderd is. Wie zich gedurende het LJN tijdperk altijd aan de instructies heeft gehouden, hoeft als het goed is niets te veranderen aan oude links. Nieuwe links zullen wel volgens de nieuwe instructies gemaakt moeten worden omdat zij anders na verloop van tijd niet meer zullen werken.

Ik beveel iedereen aan om eventjes een blik te werpen op de nieuwe zoekmachine en de instructies op rechtspraak.nl zorgvuldig door te lezen. Hieronder heb ik links opgenomen naar de meest relevante pagina’s.

Links/bronnen:
ECLI (en LJN)
Zoeken in uitspraken
Linken naar uitspraken

Comments closed.