App: Erf en Schenk
Prijs: Gratis
Ontwikkelaar: By Dijkman & van Doorn notariaat-estate planning
Taal: Nederlands
Versie: 1.0.2.
Ontwikkeld voor: iPhone & iPad (geoptimaliseerd voor iPhone 5)
Korte omschrijving: Met ‘Erf & Schenk’ app kunt u eenvoudig de schenkbelasting berekenen en eenvoudig de erfbelasting berekenen, inclusief de pensioenimputatie.

Dijkman & van Doorn notariaat heeft een app ontwikkeld waarmee gemakkelijk de verschuldigde schenkbelasting of erfbelasting berekend kan worden. De app is naast het Apple-platform ook beschikbaar voor Android en Windows Phone. Voor de review is de variant voor het Apple platform bekeken. Ook op Android heb ik de app kort onder ogen gehad maar deze reageerde niet noemenswaardig anders, sneller of trager dan de iOS versie.

Een snelle smartphone of tablet is aan te bevelen voor het gebruik van deze app. Op de al redelijk oude iPhone 3GS heeft de app relatief lang nodig om op te starten en gaat het navigeren met vertraging van de interface gepaard. Ook liep de app op de iPhone 3GS een paar keer vast waarna het toestel opnieuw opgestart moest worden. Op de iPhone 4 en recenter incarnaties doen dergelijke problemen zich niet voor.

Interface en gebruik:
Het is duidelijk dat er veel werk in de interface is gaan zitten. Er is met zorg nagedacht over de positionering van elementen en de opzet van de menustructuur.

De app omvat vier pagina’s welke achtereenvolgens erfbelasting, schenkbelasting een toelichting en een “over de maker” pagina zijn. Er kan eenvoudig worden genavigeerd met een veegbeweging naar links of rechts.

De kleurstelling is volstrekt overeenkomstig moderne designtrends met een mildgroene header in de huiskleuren van Dijkman & Van Doorne. Voor het overige is de interface wit met zwarte letters. De knop om het resultaat te berekenen is ook uitgevoerd in het groen. De sober interface zorgt ervoor dat de app overzichtelijk is en gemakkelijk in het gebruik. Ook het plaatsen van de toelichting op een aparte pagina is een slimme beslissing geweest. Specialisten zullen de toelichting niet nodig hebben maar voor wie er behoefte aan heeft is deze beschikbaar op een aparte pagina waardoor de lay-out van de schenk- en erfbelastingpagina’s overzichtelijk blijft.

Het gebruik:
Op de pagina voor de erf- c.q. schenkbelasting moeten achtereenvolgens worden aangegeven het jaar van overlijden c.q. schenken, het bedrag van de verkrijging, of de verkrijging vrij van recht is en de relatie tot de overledene c.q. schenker. De app geeft vervolgens de te verwachten belastingheffing.

Bijzondere lof is op zijn plaats voor de wijze waarop de app omgaat met de immer lastige pensioenimputatie. De pensioenimputatie wordt berekend met de “bruto” wijze. Het is daarbij mogelijk om de pensioenimputatie op verschillende manieren toe te passen. Zo kan er worden gekozen om zonder imputatie te rekenen of met de maximale imputatie of met een imputatie op basis van leeftijd.

De toelichtingspagina is een handige toevoeging met name voor de niet-professionals die de app gebruiken. De sleutelbegrippen zijn uitgelegd op een wijze die voor de meesten begrijpelijk zal zijn. Er zijn echter ook wat beperkingen aan de app: zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om samengestelde verkrijgingen met zowel een vrij-van-recht als een niet vrij-van-recht component te berekenen. Het gaat daarbij echter om dusdanig specialistische materie dat dit geen drempel vormt.

Conclusie:
Wie een app zoekt voor schenkbelasting of erfbelasting is er geen betere te vinden. Mits de hardware goed is, start de app snel op. De app is overzichtelijk en met name de wijze waarop pensioenimputatie toe passen is, verdient alle lof. De app is relatief nieuw en alle informatie is goed up-to-date. Het succes van de app in de toekomst zal voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van of de app goed bijgehouden wordt. Voor de nabije toekomst zijn er in ieder geval weinig beters te vinden zijn.

Comments closed.