Jeans zijn en blijven de beste basis voor een stoere en tegelijkertijd stijlvolle look. Ze zijn ontzettend gemakkelijk casual te dragen met gewoon een T-shirt of minder casual te dragen met een blazer. Voor een stoere look draag je jeans met een leren jack en voor een relaxte look met caban.

Op de catwalks en bij het jonge fashionpubliek zijn verwassen jeans met gaten en scheuren superhip. Aan de andere kant draagt het door de wol geverfde professionele modepubliek zoals de journalisten en professionele fotografen met name de de ‘ouderwetse’ relaxte modellen.

Dat zijn ook de jeans die je als de basis voor een goede look zou moeten kiezen. Niet te oud en niet te nieuw, niet te wijd maar ook zeker niet te strak. Voor jeans geldt zoals voor alle broeken dat de pasvorm perfect moet zijn. Jeans zijn gemaakt stug geweven twill en dat is minder vergevingsgezind qua pasvorm dan een gemiddelde trui. Zorg dus gewoon voor de lekkere modellen die goed zitten en kies de rest van de outfit afhankelijk van je gewenste look. Met de keuze van accessoires kun je vervolgens je look of stijl nog verder uitwerken en helemaal afmaken.

Hieronder de broodnodige looks voor inspiratie.

Doe als het doorgewinterde fashionpubliek en ga voor een paar perfecte jeans en combineer er op los met de andere items die je als in de kast hebt hangen. Je zou nog wel eens verrast kunnen zijn door de leuke combinaties die je plotseling tegenkomt.

Hier bij legallife hameren we er met grote regelmaat op dat kleine fouten grote gevolgen kunnen hebben. Een lettertje verkeert in een overeenkomst of één verkeerde druk op de knop kan het verschil zijn tussen een winst of een grote verliespost op je balans. In dit geval kostte een goed oplettende pandgever ING maar liefst € 80.000,- door een administratief foutje van de bank.

De feiten:
In 2006 verstrekte ING een krediet. Ter zekerheid van dit krediet werd een pandrecht gevestigd op een depositorekening van de schoonvader van X ter hoogte van een bedrag van € 80.000,- De depositorekening werd ook aangehouden bij ING. Zodoende had ING als schuldeiser een pandrecht op een vordering van haarzelf (als schuldenaar) op de pandgever. In de pandakte was bepaald dat de pandgever niet zelf over het deposito kon beschikken.

In 2010 verliep het deposito. Normaliter is dat geen probleem maar door een interne communicatiefout werd het deposito overgeboekt naar een betaalrekening van pandgever. De pandgever boekte het bedrag vervolgens onmiddellijk over naar een rekening bij de Rabobank.

Debiteur hield op met het aflossen van het krediet. ING probeerde vervolgens het pandrecht uit te oefenen. Pandgever weigert echter en ING start vervolgens een proces.

Oordeel en overwegingen van het hof:
ING heeft haar vordering tot betaling in eerste aanleg primair gegrond op een verhaalsrecht ex artikel 6:33 BW en subsidiair op wanprestatie ex artikel 6:74 BW.

Op grond van artikel 6:33 BW heeft de schuldenaar een verhaalsrecht jegens de schuldeiser, indien hij in weerwil van een medegedeeld pandrecht op de vordering aan de schuldeiser heeft betaald en de schuldenaar deswege genoodzaakt wordt om opnieuw te betalen en wel aan de inningsbevoegde pandhouder. ING heeft in weerwil van het aan haar medegedeelde pandrecht, aan haar pandgever betaald. Deze betaling was weliswaar gebaseerd op een verkeerde betaling maar niemand verplichtte ING voor een tweede maal te betalen waardoor ook geen vorderingsrecht op grond van artikel 6:33 BW ontstaat.

ING betoogt dat zij nogmaals kan innen. In de praktijk geschiedt dit door een bedrag van één van haar eigen rekeningen af te schrijven en te laten bijschrijven op de rekening-courant van kredietnemer. Een dergelijke betaling zou je kunnen zien als een (tweede) betaling door ING (als debiteur) aan ING (als inningsbevoegde pandhouder), aldus ING. Die vlieger gaat echter niet op om twee redenen:

  1. Van een genoodzaakt zijn opnieuw te betalen in de zin van artikel 6:33 BW is in dat geval geen sprake.
  2. Betaling dient een vermogensverschuiving van schuldenaar naar schuldeiser tot gevolg te hebben. Dit geldt ook voor de betaling als bedoeld in artikel 6:33 BW. Een interne betaling van ING voldoet hier niet aan.

Het subsidiaire betoog van ING behelst een beroep op wanprestatie van de pandgever. Het hof stelt vast dat het pandrecht is vervallen als gevolg van de abusievelijke betaling door ING. De vraag ligt dan voor of pandgever bij de overeenkomst tot verpanding meer of andere verbintenissen op zich heeft genomen dan die tot het vestigen van een pandrecht waardoor zij alsnog verplicht is zekerheid te stellen voor het verleende krediet.

ING stelt dat de pandakte voor onbepaalde tijd geldt en dat pandgever had moeten beseffen dat de overboeking een fout was van de zijde van ING. In het verlengde daarvan had pandgever moeten beseffen dat ING het pandrecht niet wilde prijsgeven en dat hij ook na de overboeking niet vrijelijk over het bedrag mocht beschikken.

ING wijst daarbij op de bewoordingen in de akte:

De pandgever zal zonder toestemming van de bank niet over een verpand tegoed kunnen beschikken; de bank zal toestemming tot beschikking geven indien en voor zover hetgeen na beschikking zal resteren, nog voldoende dekking biedt voor hetgeen de bank van de kredietnemer te vorderen heeft of zal krijgen

Het hof is een andere mening toegedaan. De bewoordingen zijn een uitleg van de wettelijke gevolgen van de verpanding namelijk dat hij door het pandrecht van ING niet vrijelijk over het geld kan beschikken. Uit de bewoordingen volgt niet dat pandgever niet vrijelijk mag beschikken over de gelden nadat het pandrecht is komen te vervallen. Tot besluit overweegt het hof dat pandgever uit de abusievelijke betaling mocht afleiden dat ING de bedoeling had het verpande bedrag vrij te geven.

Conclusie:
Een klein foutje heeft in dit geval grote gevolgen voor ING. Bij de schuldenaar kunnen ze kennelijk niets meer halen en de zekerheid die ze bedongen hadden blijkt vervallen te zijn door een abusievelijke overboeking. Een poging om een verhaalsrecht op basis van artikel 6:33 BW te bewijzen zijn vruchteloos daar geen tweede betaling heeft plaatsgevonden.

Een beroep op wanprestatie mag ook niet baten. Uit de pandakte volgt niet dat na het vervallen van het pandrecht nog zekerheid moet worden verstrekt.

Bron:
ECLI:NL:GHAMS:2014:4071

Eén van de gegeven feiten van het leven is dat er maar 24 uur in een dag zitten. De vraag is hoe je die zo effectief mogelijk benut en zoveel mogelijk tijd overhoudt voor de dingen die je leuk vindt of eenvoudigweg moeten gebeuren en zo min mogelijk tijd verspilt. Hoe haal je het maximale uit je dag zonder je kapot te werken of gehaast van hot naar her te moeten rennen en hoe zorg je er voor dat je productiviteit maximaal is?

Slaap voldoende:
Het is een enorme dooddoener maar zorg er voor dat je voldoende slaapt. De volgende vraag is dan hoeveel slaap voldoende is. Het verschilt per persoon hoeveel slaap je nodig hebt. De standaard acht uur is een goede richtlijn en voldoende voor veel mensen. Er zijn ook mensen die met minder toekunnen maar het absolute minimum om goed te functioneren is wel een uur of zes. Aan de andere kant zijn er ook mensen die negen of tien uur slaap nodig hebben. Probeer als het even kan met een regelmatig patroon te slapen en zoveel mogelijk op een vaste tijd naar bed te gaan en op te staan. Als je goed uitgerust bent is je geest scherper en kun je meer uit je dag halen.

Ga niet multitasken:
Mensen hebben slechts voldoende aandacht om één ding tegelijkertijd goed te kunnen doen. Bij taken jongleren is het onvermijdelijk dat de aandacht verslapt en taken veel langer duren of mis gaan. Stapels mensen rijden tegen dingen aan omdat ze denken dat het een fantastisch idee is om tegelijkertijd de facebookstatus te updaten en een paar ton rollend staal met 100 km/h te bedienen. De meest simpele opdrachten op het werk gaan eeuwen duren omdat er niet wordt gefocust op één ding maar een poging wordt gedaan om alle ballen tegelijkertijd in de lucht te houden.

Neem pauze:
Gun je verstand tussendoor eventjes rust en neem een pauze. De boog kan niet altijd gespannen staan en het is onvermijdelijk dat je aandacht gaat dwalen als je een hele dag naar cijfertjes op een spreadsheet zit te kijken. Zelf ben ik een groot fan van de Pomodoro techniek om heel saaie taken dragelijk te maken. De techniek is verzonnen door de Italiaan Francesco Cirillo die een kookwekker gebruikte in de vorm van een tomaat en daarom de methode Pomodoro noemde. Het systeem is bijzonder simpel:

  1. Kies een taak:
  2. Werk 25 minuten aan de taak
  3. Neem na elke 25 minuten vijf minuten pauze
  4. Na vier keer 25 minuten gewerkt te hebben neem je 25 minuten pauze in plaats van 5 minuten
  5. Herhalen net zo lang totdat te taak voltooid is

Doe kleine taken meteen:
Als je veel kleine taken laat liggen dan zit je al snel met een hele grote berg kleine taken. Doe kleine taken zoveel mogelijk meteen of kies een vast moment om ze allemaal te doen. De afwas doen van één dag kost maar 10 minuten maar als je het een hele week laat staan dan ben je in het weekend twee uur kwijt om alles op te ruimen. De post doe ik één keer in de week op een vast moment in de brievenbus, het hele wandelingetje kost dan maar vijf minuten.

Zeg eens nee:
Nee is één van de mooiste woorden van de Nederlandse taal en wordt vaak veel te weinig gebruikt. In tegenstelling tot wat een soort algemeen geaccepteerd idee lijkt te zijn, hoeft je leven niet geheel tot op de laatste minuut volgepland te worden. Een druk sociaal leven is leuk maar soms zul je moeten kiezen tussen die ene verjaardag of dat andere leuke etentje. Je kunt beter rustig van één activiteit genieten dan zitten stressen en naar je horloge te kijken omdat je over 5 minuten en 2 seconden in de auto moet springen om elders op tijd te zijn. Ook op je werk kun je best wel eens een keer nee zeggen tegen een taak. Natuurlijk moet je baas wel weten waarom en moet je dus een goede reden hebben maar een goed werkgever zal er ook respect voor hebben als het een keer niet uitkomt.

Bereid in de avond de volgende dag voor:
Eén van de grootste tijdvreters ‘s ochtends is dat mensen besluiteloos naar hun kledingkast staan te staren om besluiten wat ze aan willen trekken en nog allerlei papieren bij elkaar moeten zoeken. Zorg in de avond dat je hebt uitgezocht wat je de volgende ochtend aan wilt trekken en dat je tas klaar staat met alle dingen die nodig hebt. Je kunt dan op je gemak opstaan, douchen, aankleden ontbijten en je pakt zo je spullen om de deur uit te wandelen op weg naar goede dag.

Heb een vaste plek voor je meestgebruikte spullen:
Er zijn een aantal dingen die je vrijwel altijd bij je hebt: sleutels, mobiel, horloge, portefeuille enzovoorts. Als je een vaste plaats hebt voor die dingen ben je ze ten eerste vrijwel nooit kwijt en ten tweede kun je snel de deur uit als je onverwacht weg moet. Weinig dingen zijn makkelijker dan binnen twee minuten klaar kunnen staan voor wat dan ook. Geen tijd meer verspillen met je spullen zoeken als je vrienden over de vloer hebt en besluit met z’n allen pizza te gaan eten in dat leuke nieuwe tentje. Je wilt dan echt niet degene zijn op wie het hele gezelschap moet wachten.

Enkele weken geleden deed het HvJEU een belangrijke uitspraak met betrekking tot het recht om ‘vergeten’ te worden door Google. Die zaak was aanhangig gemaakt door een Spaanse man. Via de zoekmachine van Google was een krantenartikel te vinden uit 1998, waarin de gedwongen verkoop van bezittingen van de Spanjaard werd aangekondigd. Het oude bericht belemmerde hem om persoonlijk en in het economisch verkeer een nieuw leven te beginnen. Zo was het lastig om een baan te vinden omdat het krantenartikel telkens direct naar boven kwam bij het zoeken op zijn naam. Omdat de man vond dat de informatie zijn relevantie intussen had verloren – en daarom enkel zijn reputatie schaadde – begon hij een proces tegen de krant en Google.

Het recht om vergeten te worden:
Het HvJEU oordeelde in het zogeheten Costeja-arrest dat search engines zoals Google losse stukken informatie met elkaar in verband brengt die normaliter moeilijk met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Het wordt voor de gebruiker van de zoekmachine mogelijk om een min of meer gedetailleerd profiel te construeren van een persoon. Dit zou in potentie in conflict kunnen komen met het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. Daarop volgde de opmerkelijke conclusie dat de oorspronkelijke publicatie van het krantenartikel rechtmatig was maar dat Google wel het resultaat uit zijn zoekmachine moet verwijderen.

Felle discussie:
Sinds de uitspraak is tussen voor- en tegenstanders van de uitspraak een felle discussie uitgebroken. De tegenstanders stellen zich op het standpunt dat de uitspraak in strijd is met het recht op vrijheid van spraak en vrije toegang tot informatie terwijl de voorstanders zich beroepen op het recht op privacy. Ondertussen wordt deze discussie ook in de rechtszaal nader uitgewerkt. In onderhavige zaak eiste een veroordeelde man bij de voorzieningenrechter verwijdering van zijn gegevens uit de zoekresultaten op basis van het hierboven besproken arrest.

De feiten:
Eiser is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf naar aanleiding van een poging tot het uitlokken van huurmoord. Eiser wilde dat Google verschillende links die verwijzen naar websites waarop informatie staat over de veroordeling van eiser in 2012 zou verwijderen. Eiser baseerde zich daarbij op de Wet bescherming persoonsgegevens en een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU.

Oordeel en overwegingen voorzieningenrechter:
Bij de beoordeling van de vorderingen tot verwijdering van eiser onwelgevallige zoekresultaten dient voorop te worden gesteld dat in dit kort geding ervan dient te worden uitgegaan dat eiser in 2012 is veroordeeld voor poging tot uitlokking van een huurmoord. Dat eiser tegen dat vonnis hoger beroep heeft ingesteld, doet daaraan niet af. Aangenomen moet dus worden dat eiser recentelijk een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd.

Dat brengt veel publiciteit met zich mee. Nu zal eiser de gevolgen van zijn eigen handelen moeten dragen. Het plegen van een misdrijf heeft nu eenmaal tot gevolg dat men op zeer negatieve wijze in het nieuws kan komen en dit laat ook op het internet – mogelijk zelfs zeer langdurig – zijn sporen na. Het Costeja-arrest beoogt personen niet te beschermen tegen alle negatieve berichten op internet, maar alleen tegen het langdurig ‘achtervolgd worden’ door berichten die ‘irrelevant’, ‘buitensporig’ of ‘onnodig diffamerend’ zijn.

De veroordeling voor een ernstig misdrijf en de negatieve publiciteit als gevolg daarvan zijn in het algemeen blijvend relevante informatie over een persoon. De negatieve kwalificaties die daarbij kunnen voorkomen zullen slechts in zeer uitzonderlijke gevallen ‘buitensporig’ of ‘onnodig diffamerend’ zijn. Gedacht zou kunnen worden aan de situatie dat het gepleegde feit zonder duidelijke aanleiding opnieuw aan de orde wordt gesteld met kennelijk geen ander doel dan de betrokkene te schaden of de situatie dat niet zozeer van zakelijke berichtgeving sprake is, maar van een ‘scheldpartij’. Ten aanzien van de zoekresultaten die eiser verwijderd wil zien is in de dagvaarding in het geheel niet onderbouwd waarom deze ‘irrelevant’, dan wel ‘buitensporig’ of ‘onnodig diffamerend’ zouden zijn.

De vordering wordt afgewezen.

Conclusie:
Het recht om vergeten te worden is niet absoluut. Het beoogt slechts bescherming te bieden tegen berichten die ‘irrelevant’, ‘buitensporig’ of ‘onnodig diffamerend’ zijn. Deze criteria zullen naar mijn verwachting is vrij restrictief worden uitgelegd zeker daar anders snel sprake zal zijn van een inbreuk op het recht van vrije spraak. In dit geval is het vrij duidelijk dat niet aan is voldaan aangezien het gaat om iemand die veroordeeld is voor een zeer ernstig misdrijf. Aangetekend zij daarbij dat het hoger beroep nog loopt en als dan vrijspraak volgt, zou de uitslag van een verzoek als het onderhavige wel eens heel anders uit kunnen pakken.

Deze uitspraak laat zien dat het Costeja-arrest een uitspraak is van groot belang. Het betreft immers een afweging tussen grondrechten en dergelijke zaken zijn zelden eenvoudig. Het open karakter van de gekozen bewoordingen zal naar mijn verwachting tot veel processen gaan leiden.

Hoe het verder moet met het recht om vergeten te worden is een goede vraag. In plaats van een debat te voeren over fundamentele vragen van het digitale tijdperk, reageerden zowel voorstanders als tegenstanders ongekend fel op elkaar. We zullen er voor moeten waken dat we bij dit soort problemen die de in toenemende mate digitaliserende met zich meebrengt, wel een constructief debat blijven voeren. De volgende generatie zal worden geboren in een wereld die een digitale geschiedenis van ruim 80 jaar met zich meedraagt. De vraag is hoe we een persoonlijke levenssfeer gaande houden in een wereld waarin iedereen alles al dan niet bewust op het web plaatst waardoor de wereld niets meer vergeet.

De zomer is weer voorbij en dat betekent dat nu weer allerlei gave nieuwe producten geïntroduceerd worden. Jawel, het is weer tijd voor een nieuwe editie van Geared-Up voor al je lifestyle inspiratie als de dagen korten en duisterder worden.

Pelican ProGear Elite Luggage:
Als je veel reist dan heb je goede bagage nodig. Als je veel reist in slecht weer en naar verre bestemmingen dan heb je een koffer nodig die net zo hard en veelzijdig is als jij bent. De Pelican ProGear Elite Luggage koffers kunnen zelfs de mishandeling van ‘s werelds meest brute luchthavenpersoneel weerstaan. Door het gebruik van O-ringen en een grote hoeveelheid klemmen is de koffer waterbestendig en weet je zeker dat dicht ook echt dicht is. De koffers zijn impactbestendig en nog licht. De sloten hebben een TSA-goedkeuring zodat alleen jij en je favoriete douanier bij je bagage kunnen. Dankzij drie handvatten is er altijd een mogelijkheid om de koffer stevig bij de hand te nemen. Ten slotte zijn ze ook eens verrassend licht zodat niet de helft van het maximaal toegestane gewicht bestaat uit de koffer zelf. Verkrijgbaar in drie maten zodat er voor iedere reiziger van dagtripper tot globetrotter een geschikte keus is. Via Pelican

3_sizes

VSSL Shelter
Wellicht besluit je dat de volgende reis survivallen wordt in de wildernis van Alaska. Je wilt dan wel goed voorbereid zijn op eventualiteiten zoals ergens stranden in het midden van nergens. VSSL heeft een compacte noodschuilplaats gemaakt voor iedereen die in onherbergzaam gebied reist. Deze noodschuilplaats beschermt de gestrande reiziger tegen wind, koude, regen en andere onaangename elementen en kan daarmee een levensreddend onderdeel zijn. De noodschuilplaats wordt geleverd in een uitermate compacte aluminium tube welke ook eens dubbel dienst doet als noodzaklamp. Via VSSL

VSSL-Shelter

Doe-het-zelf sake:
Misschien ben je al een hobbybrouwer van bier of heb je de volkstuin in een miniatuurwijngoed veranderd en ben je op zoek naar de volgende uitdaging of wellicht heb je gewoon een nieuwe hobby nodig voor de herfst. Met deze kit van Uncommon Goods kun je zelf sake maken. Deze heerlijke Japanse drank is een allemansvriendje en past perfect bij een heerlijke stoofschotel van wild zwijn en paddestoelen. Via Uncommon Goods

sake kit

Leatherman by the numbers:
Een goede kleine multitool die je makkelijk mee kunt nemen, komt in het dagelijks leven altijd van pas. Of je nou snel eventjes een schroefje van je fiets vast moet draaien, de verpakking openen van een pakketje wat je net hebt ontvangen of gewoon een onwillig blik knakworst moet openen tijdens het kamperen: een goede multitool is onmisbaar. Natuurlijk wil je zeker niet altijd een paar pond staal mee moeten zeulen en kun je een grote multitool soms maar lastig kwijt. Voor de mensen die een kleine multitool zoeken die compact en licht genoeg is om aan de sleutelbos mee te nemen heeft Leatherman 10 kleine multitools ontworpen die bijzonder toepasselijk By the Numbers worden genoemd. Deze multitools gemaakt van roestvrijstaal en hebben een combinatie van schroevendraaier, breekijzer en moersleutel. Je kunt kiezen uit één van de verschillende varianten afhankelijk van wat je nodig hebt. Ongeacht wat je baan en hobby ook zijn, er zit altijd een geschikt model tussen.

Leatherman-By-the-Numbers-

Spreadthat botermes:
Houd je ook van roomboter maar vind je het vervelend om ‘s ochtends je brood te moeten plamuren met keiharde boter? Er zijn verschillende oplossingen denkbaar. Je kunt de boter uit de koelkast laten en evolueren tot een botulismekweek maar de boter is tenminste wel zacht. Je kunt een mes verhitten boven het gasfornuis wat precies genoeg is om de eerste centimeters boter compleet te smelten waarna je weer vrolijk verder moet plamuren. Je kunt natuurlijk ook een botermes van Spreadthat kopen. Deze botermessen van titanium worden precies warm genoeg om boter goed te kunnen smeren middels de warmte van je eigen hand. Je hebt dus geen batterijen of gekke trucs nodig. Daarnaast zijn deze botermessen ook nog eens heel gemakkelijk schoon te maken en zien ze er fantastisch uit. Niet voor niets heeft dit product dit jaar een iF design award gewonnen.

400158_gixia_buttermesser-spreadthat-rot_0001artikel-unten_js