In de juridische werkelijkheid van alledag wordt vaak weinig aandacht besteed aan de grondwet terwijl dit toch één van de fundamenten van de Nederlandse staat en rechtsorde is. Vanwege het enorme belang van deze monumentale wet, doet het mij veel genoegen dat er een belangrijk wijziging aan zit te komen.

De grondwet gaat een nieuwe algemene bepaling krijgen welke de rechtstaat vastlegt. De Staatscommissie Grondwet had reeds eerder geadviseerd een algemene bepaling op te nemen in de Grondwet.Het kabinet heeft opnieuw gekeken naar het opnemen van een algemene bepaling in vervolg op een verzoek van de Eerste Kamer in maart dit jaar. De ministerraad heeft na heroverweging besloten op voordracht van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de grondwet een nieuw artikel zal krijgen wat uitdrukt dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Deze nieuwe bepaling zal voor artikel 1 worden toegevoegd en luiden: ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.’

De doorslaggevende reden waarom nu toch een dergelijk artikel wordt opgenomen is dat de drie-eenheid democratie, rechtsstaat en mensenrechten in de internationale rechtsorde de de facto standaard is. Het zijn de drie pijlers van de Raad van Europa, ze zijn opgenomen in de preambule van EVRM en ook in het Verdrag betreffende de Europese Unie keert deze drieslag terug. Zo bevestigt de preambule van
het VEU de ‘gehechtheid aan de beginselen van vrijheid, democratie en eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden van de rechtsstaat’. De drie beginselen zijn eveneens op nationaal niveau te vinden in tal van grondwetten al dan niet expliciet genoemd.

Het kabinet acht het, de internationale en nationale rechtsordes in ogenschouw nemend, passend om deze beginselen te expliciteren. Gezien het belang van deze beginselen moeten zij ook echt worden beschouwd als onderdeel van het corpus van de grondwet en niet als een pre-ambule. Met het plaatsen geheel aan het begin van de grondwet wordt beoogd verder door te verwijzen naar de bepalingen die volgen. Het is als het ware een kaderbepaling waarbinnen de rest van de grondwet gelezen en begrepen dient te worden. De bepaling dient slechts ter verduidelijking en er zijn dan ook zeker geen materiële wijzigingen beoogd.

Binnenkort zal een voorstel tot grondwetswijziging worden ingediend. De procedure verloopt zoals geschetst in hoofdstuk 8 van de grondwet. Deze procedure verloopt in twee stappen over de twee Kamers heen. Een wijziging van start met een overwegingswet (ook wel verklaringswet genoemd) welke moet worden aangenomen door de Staten-Generaal. Dit is de zogeheten aanvaarding in eerste lezing.

De overwegingswet wijzigt de grondwet nog niet maar is een “verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet”. De behandeling van de voorgestelde wijziging (tweede lezing) kan pas beginnen, nadat de Tweede Kamer is ontbonden. De Tweede Kamer wordt allicht niet speciaal voor een grondwetswijziging ontbonden, er wordt simpelweg gewacht totdat er nieuwe verkiezingen zijn geweest en een nieuwe Kamer is geïnstalleerd. De nieuwe Staten-Generaal moeten vervolgens het voorstel van de oude Staten-Generaal aannemen of afwijzen zoals het er ligt. Daarenboven moet de nieuwe Staten-Generaal met een tweederdemeerderheid voor stemmen om de grondwetswijziging werkelijk door te voeren. Als het voorstel is aangenomen volgt het reguliere traject voor wetswijziging. Het zal dus nog wel een paar jaar duren voordat de nieuwe bepaling in de grondwet is opgenomen.

Bron:
Kamerbrief over het opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet

Bij een echtscheiding gebeurt het geregeld dat partners gescheiden gaan leven. Als de gezamenlijke woning een koophuis is dan zal het in de regel verkocht moeten worden in het kader van de boedelverdeling. Bij een huurhuis kan eenvoudigweg de huur opgezegd worden. Wat gebeurt er echter, als beide partijen het exclusief gebruiksrecht van de gezamenlijk woning willen hebben?

De feiten:
In onderhavig kort geding zijn beide partijen, de gewezen echtgenoten in spe, gezamenlijk huurders van een woning. Uit het huwelijk van partijen zijn twee kinderen geboren welke beiden nog minderjarig zijn. In het kader van de echtscheiding heeft de vrouw de woning verlaten en is zij bij haar moeder ingetrokken. De man is in de woning gebleven met de kinderen.

De vrouw vordert nu in kort geding het exclusieve gebruiksrecht van de woning omdat de man beloofd zou hebben dat hij na een aantal maanden het pand zou verlaten en ter beschikking zou stellen aan de vrouw. Volgens de vrouw is de huidige situatie onhoudbaar omdat de woning van de moeder veel te klein is. Bovendien kampt haar moeder met hartklachten en heeft zij behoefte aan rust. De vrouw is van mening dat de man kan intrekken bij zijn ouders of zijn zus die in de nabijheid wonen.

Oordeel en overwegingen van de voorzieningenrechter:
De man heeft ter zitting gemotiveerd betwist dat er een afspraak was inhoudende dat hij de woning een paar maanden later zou verlaten. Volgens de man wilde de vrouw de woning verlaten en zou zij een ander huis zoeken. Omdat dit mislukt is, wil zij nu de zaak omdraaien. De man stelt dat hij de huurwoning langdurig bewoont en zijn familie te klein woont om daar met de kinderen bij in te trekken. .

Het bestaan van de afspraak is niet aannemelijk gemaakt door eiseres. Daar de situatie van beide partijen zowel voor wat betreft huisvestingsmogelijkheden als de zorg voor de kinderen vrijwel identiek is, ziet de voorzieningenrechter geen reden om de huidige situatie te wijzigen.

Conclusie:
Uit deze korte uitspraak komen een aantal elementen naar voren welke ook in soortgelijke jurisprudentie een rol spelen bij het bepalen van aan welke echtgenoot een gezamenlijke huurwoningen toekomt.

  1. Huur: het belangrijk wie op het contract staat als huurder. In het geval dat er sprake is van mede-huur zullen beide partners er samen uit moeten komen. Als zij hiertoe niet in staat zijn dan kan de rechtbank om een beslissing worden verzocht.

    In het geval dat er slechts één huurder op de overeenkomst staat dan is deze de enige die rechten kan doen gelden ten aanzien van de huurwoning. De ander zal het pand dan moeten verlaten.

  2. Kinderen: als er kinderen in het spel zijn en er is sprake van medehuur dan is de vraag wie het onderhoud van de kinderen op zich neemt. In het geval van co-ouderschap speelt dit geen rol omdat beide ouders de kinderen dan verzorgen maar als één van de ouders voor de kinderen zorgt dan is de kans groot dat deze de woning toegewezen krijgt.
  3. Is er reeds iemand vertrokken? Als de verblijfssituatie van beide ouders ongeveer gelijk is dan het huis worden toegewezen aan degene die daar is blijven wonen. Slechts als er een grondige reden is om de situatie te veranderen (zoals bijvoorbeeld de zorg voor kinderen) zal de rechter de woning aan de partner toewijzen die eerder uit huis ging.

Alles pivoteert dus op de vraag of er sprake is van medehuur. Als dit niet het geval is dan houdt het meteen op omdat slechts de huurder rechten en verplichtingen ten aanzie van de huurwoning heeft. Als er wel sprake is van medehuur, wordt er gekeken naar de omstandigheden van de beide huurders. Daarbij is van belang of één van beide reeds de woning heeft verlaten alsmede wie eventueel de zorg voor de aanwezige kinderen zal dragen.

Bron:
ECLI:NL:RBOBR:2014:2351

Eindelijk is de lente dan weer hier. Er zijn al een paar heerlijke dagen geweest en de zomer staat al klaar dus het kan eigenlijk alleen nog maar beter worden. Zoals ook de afgelopen seizoenen, is er weer een editie van geared up. Allerlei gave dingen waarvan je nooit wist dat je ze nodig had of nooit wist dat je ze niet nodig had.

Braven Mira::
Of je nou houdt van zingen onder douche of graag een muziekje meeneemt voor een eindeloze avond aan zee met vrienden, je loopt altijd tegen hetzelfde probleem aan. De meeste speakers zijn niet echt geschikt voor vochtige omstandigheden of ze klinken zo belabberd slecht dat je ze net zo goed niet mee kunt nemen. De Braven Mira is er om al je problemen op te lossen. Een betaalbare speaker die nog redelijk klinkt ook en zo waterbestendig is dat IPX5 rating is toegekend. Dat betekent allicht niet dat je de speaker onder water moet houden maar een gemiddelde badkamer is geen enkel probleem.

Aan te sturen met bluetooth en er is ook een standaard 3.5mm poortje aanwezig voor apparaten welke niet over bluetooth beschikken. Op een volle batterij gaat de speaker maar liefst 10 uur mee en met de handige haak kan je de Mira gemakkelijk ergens ophangen of neerzetten. Prijzen komen rond de € 100,-

Braven-Mira-Speaker

Jake Phipps shellcasing meubilair:
Als je die IKEA meubels helemaal zat bent, kijk dan eens naar het materiaal van Jake Phipps. Deze Britse meubelontwerper heeft meubilair gemaakt in de stijl van kogelhulzen. Verkrijgbaar als stoel maar ook met uitbreidingssets om er bijvoorbeeld een bijzettafel van te maken. Het koper moet je veel poetsen als je het glimmend wilt houden maar als je dat niet doet krijgen ze na verloop van tijd een prachtig patina. Prijzen vanaf € 300,-

jake-phipps-metallic-shell-stool-

Vikingschip:
Als je van zeilen houdt dan kun je natuurlijk zo’n hypermodern plastic geval kopen dat enorm breekbaar is maar als je echt dé man wilt zijn op de zeilclub en je afzetten tegen al die weke snobs dan kun je nu een authentiek vikingschip laten maken op ouderwetse wijze door de vakmensen van het vikingmuseum in Roskilde. Prijzen en modellen lopen uiteen, een standaard oorlogsmodel kost je ongeveer € 400.000,- Ze leveren ook helmen en bijlen voor als je op plundertocht wilt gaan. Bestel je schip hier.

havhingsten_togtet

Earin draadloze oordoppen
Echt kleine draadloze oordopjes om van muziek te genieten waren tot dusver toekomstmuziek maar de heren van Earin gaan er met een beetje geluk in slagen om echt goede draadloze oordopjes te produceren. Ze worden opgeladen middels een speciale koker waarin ze ook kunnen worden opgeborgen. Een interessant project en zeker de moeite waard om in de gaten te houden. Als je het ziet zitten kun je nog meedoen met de kickstarter, het doel is inmiddels gehaald.
earin

Mazama camp cup:
Mis je ook die lekkere zware stenen bekers die je vroeger had? De heerlijke geglazuurde, perfect in de hand liggende aardewerken mokken die gewoon zwarte koffie lekker lang warm hield. Gelukkig misten de mensen van Mazama ze ook en dus hebben ze de Camp Cup gemaakt, geïnspireerd op de oude bekers en met modern vakmanschap. Vindbaar voor ongeveer € 70,- voor een set van twee.

Charcoal-splatter-large-mug_grande

Poler Gietijzeren braadpan:
Iedereen heeft een goede braadpan nodig, bij voorkeur van gietijzer. Gietijzer wordt heel gelijkmatig warm waardoor de pan overal even heet is en de pan niet ineens afkoelt of warmer wordt als het gas een beetje hoger of lager wordt gedraaid. Het zijn de perfecte pannen om een biefstuk in de braden of een pannenkoek in te bakken en als je er beetje goed voor zorgt heb er decennialang plezier van. Niet laten vallen want dan breken en niet nat in de vaatwasmachine laten staan want dan gaan ze roesten. De Poler is zo dicht bij perfectie als je kunt komen met een doorsnee van 30cm en een gewicht van 3,5 kilo. Een echte pan voor de echte liefhebber en met slechts € 60,- heel schappelijk geprijsd.

poler-cast-iron-skillet

Our/ Vodka:
Wodka of Vodka heeft een relatief kleine maar trouwe schare fans. De meeste mensen zien wodka als goedkoop spul wat je kunt gebruiken om makkelijke en simpele cocktails mee te maken maar er is ook wodka die heerlijk is om gewoon los te drinken. Our/ Vodka, van origine uit Berlijn, behoort beslist tot de betere categorie en is heerlijk om een klein glaasje van te nippen. Het wordt lokaal geproduceerd en is zo’n succes dat uitbreiding plaatsvindt over heel Europa en zelfs naar een paar locaties in de States. Overal wordt op basis van hetzelfde recept gewerkt maar de ingrediënten worden lokaal ingekocht wat elke lading toch een beetje een authentieke locale feeling geeft.

nqsw-ourberlin02-1304