Wauw, ik heb overweldigend veel reacties gehad dat het artikel van vorige week in de smaak viel. De roep om een deel twee is groot dus deze week een tweede deel in het kader van u vraagt, wij draaien.

Lindt Excellence 70:
Chocola is een absoluut essentiële brandstof voor vrouwen en, als ik eerlijk ben, ook voor mannen. Bij de herfst en koud weer hoort een heerlijke pure chocolade en er zijn weinig chocolademakers die het beter doen dan Lindt. Deze Zwitserse meesterchocolatiers zijn al sinds 1845 een begrip onder chocolade-afficionados dus goede chocolade maken is ze wel toevertrouwd.

De Excellence 70 bevat een 70% cacao zoals de naam al doet vermoeden. Het is een heerlijke pure chocola met een subtiele balans van bitter en zoet. Heerlijk bij zowel de thee als de koffie of gewoon tussendoor. Voor geoefende liefhebbers van pure chocolade zijn er ook varianten verkrijgbaar met 85%, 90% en zelfs 99% cacao.

chocola

Waring Pro Rotisserie Turkey Fryer/Steamer
Helaas heeft niet iedereen een grote haard met een spit waar je gevogelte aan kunt roosteren en de poelier is ook lang niet altijd open als je trek hebt. Voor iedereen die dat een onoverkomelijk probleem vindt, heeft Waring een oplossing met de Pro Rotisserie Turkey Fryer/Steamer. Het is een fors apparaat maar je kunt er wel een niet al te grote kalkoen in kwijt. Het apparaat heeft ook een stoomstand waardoor het ook zeer geschikt is om bijvoorbeeld schelpdieren in gaar te stomen. Door het verwarmingselement van 1800 watt is je kip of kalkoen heerlijk snel gaar en klaar voor consumptie. Zeg nou zelf, is dit niet veel gaver dan een frituurpan?

Waring pro turkey steamer

Light my fire Grandpa’s firefork:
In de herfstvakantie ga je misschien kamperen, misschien zit je net als half Nederland in een huisje op één of ander vakantiepark al dan niet in gezelschap van jengelend familie die naar het één of andere tropische zwemparadijs willen of je zit gewoon rond en razende vuurkorf in de tuin van een vriend. Je zult vroeger of later je innerlijke oermens de vrije loop willen laten door bij een kampvuur grote hoeveelheden vlees te willen roosteren. Natuurlijk kun je dan zitten klooien met fonduevorkjes maar je kunt ook gewoon Grandpa’s firefork meenemen. Hiermee kun je van elke tak of stok een spies maken zonder geklooi. Prik er een saucijsje, marshmallow of dat vers gevangen kleine knaagdier aan en je kunt gaan braden.

Dit is ook een erg aanbevolen ding om mee te nemen als je echt gaat kamperen in de wildernis in Scandinavië. Het is erg klein en licht dus gemakkelijk mee te nemen en je hoeft geen jonge takken af te hakken om een spies te maken omdat deze op bijna elke tak past. Wordt geleverd inclusief een veiligheidshoudertje zodat je niet per ongeluk dingen spietst die je niet gespietst wilt.

light my fire grandpas_firefork

PUSH
De zomer is weer voorbij dus dan heb je dat strandlijf toch pas volgend jaar weer nodig? Fout, je kunt nu extra hard door gaan trainen zodat je er volgend jaar als een Griekse god(in) uit ziet. Om je goed te helpen trainen is PUSH de moeite waard om eens te bekijken. PUSH is het eerste tracking device dat kracht meet in plaats van verbranding. Natuurlijk gaat dit alles vergezeld van uitgebreide social media integratie zodat je vrienden kunnen zien hoe hard je traint. Het is een nog heel nieuw product en het is nog niet duidelijk hoe betrouwbaar de techniek is. Er is wel al veel interesse vanuit de professionele sportwereld. De crowdfunding campagne loopt op moment van schrijven nog een maandje en levert leuke voordeeltjes op. Meer informatie via pushstrength.com/

push

Bose SoundTouch WiFi
Niets is lekkerder dan in het weekend in je fauteuil zitten met lekkere muziek als de regen tegen de ramen tikt. Voor iedereen die van audio houdt maar een tweeter niet van een subwoofer kan onderscheiden heeft Bose iets nieuws. De Bose Soundtouch lijn maakt het mogelijk om een makkelijk een draadloos systeem op te zetten zonder exorbitante investeringen te moeten doen terwijl je toch ook nog een fatsoenlijk geluid hebt. Kies uit drie beschikbare opties: de SoundTouch 30, zeer geschikt voor grote ruimtes zoals een huiskamer; de SoundTouch 20, ideaal voor slaapkamers of keukens, en de SoundTouch Portable, met een oplaadbare batterij voor als je onderweg bent. Alle drie zijn eenvoudig in te stellen op WiFi, hebben voorkeuzetoetsen voor een scala van audio-bronnen, en worden geleverd met een iOS-app die signalen van zo’n beetje elke muziekbron kan streamen. Meer info bij Bose

bose-soundtouch

Pumpkin tap kit:
Niemand kan een feestje bouwen zoals studenten maar er is altijd baas boven baas. Als je de ultieme eindbaas wil zijn dan heb je Pumpkin tap kit nodig. Hiermee verander je een grote pompoen in een handomdraai tot biertap. Neem een grote pompoen en zaag de bovenkant eraf, hol hem uit en plaats de tap. Nog eventjes afvullen met je favoriete bokbier en het feestje kan starten. In de zomer uitermate geschikt voor gebruik met watermeloenen en wodka. Verkrijgbaar via Kegworks

pumpkin-tap-kit

Vipukirves bijl:
Vipukirves, zeg dat maar eens snel tien keer achter elkaar. Finnen weten hoe je warm moet blijven, eerst hebben ze sauna’s gemaakt en nu hebben ze gewoon de bijl opnieuw ontworpen om brandhout hakken makkelijker dan ooit te maken. Wanneer je het hout raakt, splijt de uniek ontworpen bijlkop het hout middels een ingenieuze hefboomwerking. Hout hakken en tegelijkertijd de indruk geven dat je een echte professional bent, is nog nooit zo makkelijk geweest. Dus ga dit jaar eens lekker zelf hout hakken voor de haard.

vipukirves bijl

Als een crediteur een vordering heeft op een debiteur en de debiteur is om hem moverende redenen onwillig (tijdig) te betalen, dan is een pressiemiddel vaak gewenst. In de praktijk wordt hiervoor vaak gebruik gemaakt van dreiging met het aanvragen van faillissement. Op grond van artikel 1 lid 1 Fw (Faillissementswet) kan de schuldenaar, die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, op verzoek van een of meer zijner schuldeisers bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement worden verklaard.

Faillissement heeft meestal verstrekkende gevolgen die in de praktijk vaak het eind van een onderneming zullen betekenen. Dit maakt het dreigen met een faillissementsaanvraag geschikt als pressiemiddel. De mogelijkheid om een faillissement aan te vragen is echter niet onbeperkt.

Van het ‘verkeren in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen’ is vaak sprake wanneer voldaan is aan het ‘pluraliteitsvereiste’. Er is dan sprake van vorderingen aan meer dan één schuldeiser, waarvan er tenminste één opeisbaar is. Ook wanneer voldaan is aan het pluraliteitsvereiste, dient de rechter nog steeds vast te stellen of er sprake is van ‘verkeren in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen’. Op dit criterium liep een faillissementsaanvraag vast bij het hof.

De feiten:
De faillietverklaarde was restauranthouder en heeft een opeisbare schuld van ongeveer € 10.000,- aan zijn leverancier van champignons. Daarnaast had hij nog twee schulden van € 70,- en € 90,- aan twee andere partijen. Als gevolg van de staking van zijn onderneming had faillietverklaarde geen andere inkomsten meer dan een bijstandsuitkering.

Normaliter zou hiermee aan het pluraliteitsvereiste zijn voldaan, maar de faillietverklaarde had nog een ander verrassend verweer achter de hand wat hij pas in eerste aanleg presenteerde. Hij beroept zich ter zake van circa de helft van de vordering op een opschortingsrecht omdat de kwaliteit van de door aanvrager geleverde producten van slechte kwaliteit is. Ter zake van de andere helft beroept faillietverklaarde zich op verrekening met de door hem geleden schade in verband met de slechte kwaliteit van de geleverde producten. In eerste aanleg werd aan dit verweer voorbij gegaan. De bewering dat geleverde champignons van slechte kwaliteit waren, wordt onder meer gesteund met bescheiden.

Oordeel en overweging van het hof:
Het hof acht het voldoende aannemelijk dat faillietverklaarde zich ten aanzien van deze leveringen en facturen op een opschortingsrecht kan beroepen. Het had op de weg van aanvrager gelegen door aanspanning van een bodemprocedure een executoriale titel te behalen. Het bestaan van de vordering is dan ook niet summierlijk aannemelijk.

Voorts voert aanvragen nog aan dat het merkwaardig is dat faillietverklaarde zich pas in eerste aanleg in de faillissementsprocedure beroept op non-conformiteit, opschorting en verrekening, en dat dit rijkelijk laat is. Het hof volgt deze redenering niet. Uit een email van faillietverklaarde blijkt dat hij al eerder beraadde over de facturen. Het hof begrijpt daaruit dat opschorting als mogelijkheid wordt overwogen.

Het hof sluit af met de observatie dat de vorderingen van € 70,- en € 90,- ook door iemand die op een bijstandsuitkering zit, zoals faillietverklaarde, gemakkelijk kunnen worden afgelost.

Het bestaan van de primaire vordering is niet voldoende vast komen te staan. Faillietverklaarde verkeert derhalve niet in een staat waar hij is opgehouden te betalen. De faillissementsaanvraag wordt derhalve vernietigd.

Conclusie:
Het verweer wat in eerste aanleg geen succes sorteerde, heeft in hoger beroep wel effect. Aanvrager had een bodemprocedure moeten starten en een executoriale titel moeten halen. Door het beroep op opschorting, non-conformiteit en verrekening is het bestaan van de vordering niet summierlijk aannemelijk geworden. Met andere woorden; het faillissement had niet aangevraagd mogen worden voordat de verschuldigdheid van de vordering (of een deel daarvan) was komen vast te staan. De omstandigheid dat een debiteur zich niet expliciet maar slechts impliciet heeft verweerd, doet daar niet aan af.

De observatie van het hof over de steunvorderingen is opmerkelijk. Het is niet geheel duidelijk wat hiervan de bedoeling is. Mogelijkerwijs bedoelt het hof een indicatie te geven dat steunvordering een bepaalde omvang zouden moeten belopen die niet snel af te lossen is, voordat sprake kan zijn van een geldige faillissementsaanvraag.

Bron:
ECLI:NL:GHSHE:2013:4340

Het is een tijdje stil geweest rondom het vraagstuk van het onderscheid tussen privévermogen en zakelijk vermogen in de Successiewet. A-G IJzerman heeft conclusie genomen in deze zaak.

Centrale rechtsvraag:
De centrale rechtsvraag is of het gelijkheidsbeginsel als bedoeld in onder meer artikel 26 IVBPR en artikel 14 EVRM met zich meebrengt dat de bedrijfsopvolgingsregelingen in de Successiewet 1956 ook op ander vermogen dan ondernemingsvermogen van toepassing is. De rechtbank was van oordeel dat dit het geval was omdat de aard en niet hoedanigheid (privévermogen of ondernemingsvermogen) van hetgeen is verkregen relevant is. De begunstiging van ondernemingsvermogen ging volgens de rechtbank veel verder dan redelijk kan worden genoemd. Dat levert een ongerechtvaardigde discriminatie op tussen ondernemingsvermogen en privévermogen.

Het hof oordeelde dat het onderscheid tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen geen ongerechtvaardigd onderscheid is. Het overzicht van de parlementaire geschiedenis laat een verschoven focus zien. Aanvankelijk gold de vrijstelling voor (een deel van) het ondernemingsvermogen om te voorkomen dat een onderneming door liquiditeitsproblemen tengevolge van een belastingaanslag feitelijk zou moeten opdoeken. De focus is verschoven naar de continuiteit van de onderneming in alle gevallen te waarborgen. Dit is voldoende om het maken van een onderscheid te rechtvaardigen

Conclusie A-G:
Allereerst stelt de A-G vast dat er inderdaad sprake is van ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Het uitgangspunt van de Successiewet is immers dat in principe over elke verkrijging krachtens erfrecht of schenking belasting moet worden betaald, ongeacht de herkomst van het vermogen (privé of zakelijk).

De wetgever rechtvaardigt dit door te stellen dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit tot doel heeft het wegnemen of voorkomen van liquiditeitsproblemen bij vererving van ondernemingsvermogen. Er is immers vaak sprake van grote bedragen die ‘vastzitten’ in de onderneming en zodoende niet voldaan kunnen worden zonder de onderneming te liquideren. Dit zou in praktisch opzicht tot gevolg hebben dat veel ondernemingen gelijktijdig met de ondernemer ‘overlijden’.

An sich zou dit volgens de A-G een objectieve en redelijke rechtvaardiging kunnen zijn; de A-G twijfelt echter aan de juistheid en zuiverheid van de in de wet gegeven uitwerkingen, vooral in het kader van de voortdurende uitbreiding daarvan. Er moet worden getoetst of het aanzienlijke wettelijke verschil in behandeling tussen privévermogen en ondernemingsvermogen in redelijke verhouding staat tot het gerechtvaardigde doel. De wetgever heeft een ruime beoordelingsvrijheid maar deze is niet oneindig breed. De rechter heeft derhalve afstand te bewaren bij het toetsen van een door de wetgever gegeven rechtvaardiging. De rechter dient echter in te grijpen als rechtvaardiging iedere rationele grondslag mist.

De A-G meent dat een vrijstelling van 75% nog niet zonder iedere redelijke grondslag is, maar de latere wettelijke verhoging naar meer dan 75% wel. De A-G meent dan ook rechtsherstel ten gunste van gediscrimineerden plaats te vinden dient te vinden voor zover de 75% is overschreden.

Conclusie:
De A-G heeft zijn visie op de situatie gegeven. Hij meent dat rechtsherstel moet worden gegeven ten gunste van gediscrimineerden voor zover de 75% is overschreden. Deze hogere vrijstelling staat sinds januari 2010 in de wet. Rechtsherstel zou derhalve inhouden dat verkrijgers van particulier vermogen vanaf het jaar 2010 eveneens een vrijstelling toegekend wordt naar de mate waarin de bedrijfsopvolgingsfaciliteit voorziet in een hogere wettelijke vrijstelling dan 75 procent.

De A-G volgt dus de rechtbank in die zin dat er sprake is ongelijke behandeling in gelijke gevallen. Het advies wijkt echter af van de uitspraak van de rechtbank. Die besliste dat verkrijgers van particulier vermogen recht hebben op de volledige vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Het is nu aan de Hoge Raad om de knoop door te hakken.

Bron:
ECLI:NL:PHR:2013:863
ECLI:NL:PHR:2013:859
ECLI:NL:PHR:2013:860
ECLI:NL:PHR:2013:861
ECLI:NL:PHR:2013:862

Het moge bekend geacht worden dat ik medebloggers, vakidioten en kennisverbreders een warm hart toedraag ook als de publicaties slechts zijdelings of zelfs helemaal geen juridische relevantie hebben. Voor die categorie hebben we naast de juridische links aan de rechterzijde de categorie leuke links. Deze is bestemd voor links naar blogs welke ik om één of andere reden fantastisch, leuk of interessant vind. Het is voor iedereen goed om de horizon iets over het eigen vakgebied heen te verbreden dus wees niet verlegen en klik eens op één van die links. Je krijgt een korte beschrijving te zien als je als je de muiscursor er boven houdt.

Vandaag is de linkselectie uitgebreid met een link naar de blog van Anna Visser. Zij is startend literair vertaalster en volgt te dien einde momenteel een opleiding aan de VertalersVakschool in Amsterdam. De behandelde teksten en onderwerpen lopen, net zoals hier, breed uiteen.

Lang verhaal kort gemaakt; klikken op die link, gewoon omdat het kan en je meer wilt weten.

We hebben nog een aantal dagen heerlijk van een nazomer mogen genieten maar als het weerbericht waar ik nu naar zit te kijken maatgevend is voor de komende maanden, dan komt de herfst er nu toch echt weer aan. Dat betekent dalende temperaturen met koudere nachten, regen, wind maar ook een waterig zonnetje met heerlijke geur van vallende bladeren en eindeloze zondagmiddagen banjerend door het bos en over het strand met vrienden en eventueel een hond. Elk seizoen heeft een eigen charme en ik moedig iedereen aan om altijd het beste er uit te halen. Gewoon omdat legallife daarbij graag ondersteuning biedt, hierbij een update van alle heerlijke gear die je leven tijdens de herfst kan veraangenamen.

Vanwege de grote populariteit van deze artikelen besteden we er nu ook op de site aandacht aan. Dat betekent overigens niet dat de seizoenstips uit de nieuwsbrief gaan verdwijnen. Voor degenen die slechts de site bezoeken en niet geabonneerd zijn op de nieuwsbrief, zijn deze artikelen nieuw. Laat het duidelijk zijn dat er geen duidelijk verband tussen de gekozen gear zit anders dan dat ik het gepast vind voor de herfst. Deze artikelen zijn gewoon voor de leuk en om lezers soms grappige en soms nuttige hebbedingen te laten zien. De boog kan niet altijd gespannen staan en het is soms heerlijk om simpelweg eventjes iets te zien wat de gedachten doet verzetten. Ben je dus op zoek naar diepgravende juridische beschouwingen of relevant nieuws dan kun je hier ophouden met lezen.

Goed, dan nu zonder verdere ommehaal naar waar iedereen voor gekomen is: Geared up, de herfsteditie.

Stormparaplu:
Herst betekent in Nederland dat er altijd ook een aantal dagen zijn met enorme windvlagen en keiharde regen. Je hebt dan nergens meer lol van dan een stormparaplu. Natuurlijk is er maar één echte en dat zijn de stormparaplu’s van Senz: Dutch design versus Dutch weer. Verkrijgbaar in kleine formaten die windvlagen tot 80 km/h het uur kan hebben maar de echte liefhebber gaat natuurlijk meteen voor een wat groter exemplaar die 100 km/h kan incasseren. Check de site voor het meest recente overzicht van de modellen.

paraplu

Knog Beetle fietslampset:
Niets is belangrijker dan goed zichtbaar zijn in het donker omdat er niets vervelender is dan tussen de cardanas van honderden kilo’s rijdend staal te verdwijnen. Je wilt dus lichtjes die goed zichtbaar zijn, het altijd doen en bij voorkeur vandalismebestendig zijn. Knog heeft alles wat je nodig hebt met de siliconen Beetle fietslampjes. Felle ledlampjes zorgen er voor dat je uitstekend zichtbaar bent en je kunt ze eenvoudig aan je stuur, zadelstang of kleding hangen en ze weer verwijderen op het moment dat je op de plaats van bestemming bent gearriveerd. De brandduur is ongeveer 35 volcontinu op basis van twee knoopcelbatterijen. Ze zijn lichtgewicht en zijn gemakkelijk op te bergen in een tas of broekzak en het feit dat je ze mee kunt nemen zorgt er voor dat ze ook niet makkelijk gejat worden.

Knog Beetle fietslampje

Denim jas:
Verplicht in iedere garderobe sinds denim is uitgevonden; een denim jas. De herfst is een wisselvallig seizoen en je kan relatief warme dagen hebben en koude nachten. Het kleden in laagjes is dan gemakkelijk omdat je al naar gelang de temperatuur verandert iets aan of uit kunt trekken. Een denim jas is daar uitstekend voor geschikt en het heeft bovendien ook nog een heerlijke vintage americana uitstraling. Bovendien zijn ze met een beetje zorg vrijwel onverwoestbaar en worden mooier naarmate de tijd verstrijkt. Probeer bijvoorbeeld eens iets van een bordeauxrode chino met een donkergroen overhemd en een denim jas met eventueel een bodywarmer er overheen als het kouder is/wordt. Superstylish, lekker casual, heerlijk nonchalant en warm. Je moet wel altijd enigszins voorzichtig zijn met denim op denim, tenzij je er uitziet als een supermodel geeft het al snel een wat merkwaardige uitstraling.

De standaard waar iedere denim jas naar opkijkt is natuurlijk de iconische truckerjacket van Levi’s. Met een prijs van tussen de € 80,- en € 120,- afhankelijk van model en wassing is het niet bepaald goedkoop maar ze zijn zonder uitzondering goed van kwaliteit en gaan lang mee. Qua kleur zou ik altijd een donkere indigo adviseren, de kleuren slijten vanzelf een beetje naarmate je het meer draagt en over het algemeen past het bij vrijwel alle kleding.

Ian Fleming biografie door Andrew Lycett:
James Bond: wie kent hem niet? Alle vrouwen willen hem en alle mannen willen hem zijn. Zijn bedenker is echter minstens even interessant. Ian Fleming was een Britse aristocraat en inlichtingenofficier en heeft een kort doch vol leven gehad. Andrew Lycett verkent in zijn biografie van Ian Fleming het spannende, dramatische, prachtige en mysterieuze leven van deze man. Goed geschreven en heerlijk voor die loze momenten tijdens de spits of gewoon je leesstoel.

ian_fleming_biografie

Een nieuwe eau de toillette:
Iemands keus voor eau de toillette is zeer persoonlijk. We hebben immers niet allemaal dezelfde huid en vinden niet allemaal hetzelfde lekker. Wat mensen echter wel gemeen hebben is dat we naar zwaardere en aanweziger geuren neigen in de winter dan in de zomer. Wat moet je dan met een seizoen als de herfst dat eigenlijk overal tussenin zit? Een aardige oplossing is kiezen voor een soepele geur met stevige basisnoten die ook overal tussenin zit.

Voor de dames vind ik La Vie de Bohème van Anna Sui een aanrader. De fles alleen al is een klein kunstwerkd dat zeker een centrale plaats op de kaptafel waardig is, met een body van gestileerde gebeeldhouwde rozen op het en een delicate gouden vlinder op deksel. Niet toevallig zijn de ook de bohemièn symbolen voor vrijheid.

De geur zelf is een mix van het bloemige, fruitige en houtachtige, met tonen van Turkse roos, peer en pioenroos. Het resultaat is een unieke en zeer subtiele geur met stevige houtachtige basisnoten.

anna_sui_la_vie_boheme

Voor de heren is mijn tip voor dit seizoen Wonderwoord van Comme des Garçons. Het eigenzinnig, vrolijk, origineel en toepasselijke genaamde Wonderwood beschikt over tonen van vijf echte houtsoorten (waaronder cederhout, sandelhout en agar), twee noten die houtachtige connotaties hebben (vetiver en patchouli) en drie synthetische hout noten. Dit resulteert in een geur die, wel, erg houtachtig is. Net als een groot deel van de Comme geuren, is het een beetje gekke, maar toch ook briljante combinatie.

De fles is prachtig donkergrijs en doet enigzins denken aan een grote gladde kiezelsteen. Ik vind het ontwerp prachtig en enigszins industrieel maar er zijn wel twee dingen die ik hinderlijk vind. Ten eerste is de fles niet doorzichtig waardoor je niet kunt zien hoeveel je nog over hebt. Ten tweede kan de fles niet rechtop staan wat betekent dat deze meer ruimte inneemt en eerder in de weg ligt. Dat is echter ondergeschikt aan het feit dat ik de geur absoluut heerlijk vind.

wonderwood

VG-5000AW voetbal van Molten:
Er is weinig leuker dan met een goed gezelschap een balletje te trappen. In ons klimaat stuit dat echter soms op problemen zoals laten we zeggen en bal die oncontroleerbaar wordt in de regen en vast blijft zitten in de modder. Oplossing voor deze problemen is een voetbal met de nogal wetenschappelijk naam VG-5000AW. Het geheim is de ACENTEC cross-fusion bonding. Dit productieproces zorgt voor een perfect glad, naadloos oppervlak dat modder verhindert zich aan de bal te hechten, waardoor de bal veel gemakkelijker te controleren en te schieten is. Ook behoudt de bal de druk beter dus je hoeft niet altijd een ballenpomp bij je te hebben. Wees even realistisch over het Hollandse klimaat en je zult deze voetbal beslist op waarde kunnen schatten.

molten-voetbal

In The Charcuterie van Taylor Boetticher & Toponia Miller:
Goed en lekker eten is belangrijk in het leven. We hebben het nodig om te kunnen functioneren en om gezond te blijven. Aangezien eten een herhalend ritueel is, kunnen we het beste er maar van genieten. In die categorie moet In The Charcuterie worden gezien. Wat De Zilveren Lepel is voor de Italiaanse keuken is In The Charcuterie voor de bereiding van vlees. Het boek is alleen al een genot om te lezen; het bevat werkelijk alle geheimen voor het maken van superieure salami’s, confits, pathés en tal van andere vlezige heerlijkheden. Het boek is wat mij betreft een absolute aanrader voor iedereen die graag kookt!

In-The-Charcuterie-by-Taylor-Boetticher-and-Toponia-Miller

Spier Estate Signature Pinotage rood 2012:
Als je een heerlijke maaltijd hebt bereid dan hoort daar ook een heerlijke wijn bij. De aanrader voor deze herfst vind ik de rode Pinotage 2012 van Spier uit Stellenbosch in Zuid-Afrika. Deze wijn wordt gekenmerkt door een frisse en elegante smaak die mooi stevig is in de afdronk. Het is geen bijzonder zware of gecompliceerde wijn en zal derhalve bij vrijwel iedereen in de smaak vallen. Het is ook een goede rode wijn voor degenen die net starten met het leren drinken van wijn. Een tip is om het te drinken bij gevogelte of geroosterde groenten. Het best van alles is dat deze wijn in de winkel te vinden is voor een prijs van rond de € 6,50 de fles waarmee het je beslist geen rib hoeft te kosten.

Spier-Signature-Pinotage-2011

Salt Optics 2013 C2 Collectie:
Retro is in, retro is gaaf en retro is hip. Overal zie je invloeden van vervlogen tijden, zo ook bij brillen. De huidige styling kun je onderverdelen in grofweg twee hoofdthema’s: vintage geïnspireerd & lelijk. Gelukkig gloort er hoop aan de horizon. Het in Zuid-Californië gevestigde Salt Optics produceert geen van beide types gewoon omdat ze wars zijn van het volgen van trends. De strakke en eenvoudige ontwerpen van hun C2 RX monturen en zonnebrillen onderscheiden zich door hun scherpe, verfijnde styling en hoogwaardige optiek.

Lig je dus in de markt voor een nieuwe (zonne)bril en heeft de huidige mode je niets te bieden, kijk dan eens naar Salt Optics. Hieronder een korte impressie van hun C2 modellen. De bovenste rij bestaat uit reguliere brillen en de onderste rij bestaat uit zonnebrillen. De namen van de specifieke modellen staan eronder genoemd. Let ook vooral op dat er een model Clark is genoemd; Superman anyone?

Fenix E15:
Als de avonden langer worden dan kan het zomaar zijn dat je af en toe behoefte hebt aan een zaklampje. Is dat nou echt zo gek? Tja, we nemen een paraplu als het misschien gaat regenen maar het absoluut zeker dat het elke avond donker wordt. Gebruikte ik nou echt de rechtvaardiging die elke liefhebber van zaklampen hanteert om het altijd bij je hebben van eentje te rechtvaardigen? Ja, ook die vraag kan ik bevestigend beantwoorden.

Het is simpelweg vaak handig om een zaklamp bij je hebben omdat je anders altijd zult zien dat je zonder zit op het moment dat je er eentje nodig hebt. Voor iedereen die ‘s avonds op een slecht verlicht parkeerterrein in de stromende regen staat uit te vogelen waar precies in de parkeermeter de muntjes moeten, is dit waarschijnlijk een herkenbaar tafereel.

Het mooie van het voortschrijden der techniek is dat ook in zaklampland de exemplaren steeds kleiner worden. Neem de Fenix E15; slechts 6 centimeter lang en 2 centimeter breed. Dat past met gemak aan de gemiddelde sleutelbos en ook nog erg licht. Hanteerbaarder dan dit worden ze niet op het moment. Een mogelijk nadeel is wel dat de Fenix een CR123A batterij nodig heeft. Dit type batterijen houdt erg lang hung lading waardoor je gedurende langere tijd op kunt slaan. Het nadeel is dat ze in Nederland relatief lastig verkrijgbaar zijn en relatief duur. Als je een deze zaklamp aanschaft zou ik altijd aanraden om er een oplaadbare CR123A batterij bij aan te schaffen. Die investering heb je er ongelooflijk snel uit.

Wat mij betreft zijn dergelijke kleine lampjes de marginale investering zonder meer waard. ‘s Zomers is nog verdedigbaar dat je er weinig aan hebt maar zeker als je in de herfst en in de winter veel in het donker op pad bent, zijn ze wat mij betreft onmisbaar.

fenix-e15

Samurai keukenmessen:
Vind je koken af en toe een vervelende taak die je graag leuker zou maken? Ben je een enorme fan van Japanse geschiedenis dan wel van Quentin Tarantino’s Kill Bill? Dan zijn de Samurai keukenmessen absoluut geschikt voor jou. De set bevat vier messen: een chefsmes, een broodmes, een groente- en fruitmes en een aardappelschilmesje. Niet bepaald praktisch vanwege de tsuba (een soort pareerstang, het gouden ding dat tussen handvat en schede zit) dat in de weg zit waardoor je de snijrand nooit vlak op de snijplank kunt zetten. Maar oh, wat een hoge wil-ik-hebbenfactor. Onder meer verkrijgbaar via Gizoo

samurai-keukenmes

Tot besluit:
Dat was het al weer voor deze editie. Drop vooral een berichtje over wat jullie, als lezers, er van vinden. Het is de eerste keer dat er een dergelijke uitgebreide variant op de site verschijnt. Als het goed bevalt dan zullen dit soort artikelen vaker verschijnen.