De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en de wetenschappelijke Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA)  hebben samen met de voorzitter van de commissie Bewind en Familie van het Landelijke Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) het Protocol Wilsonbekwaamheid ondertekend. Zowel artsen als notarissen vormen een beroepsgroep die wordt gebonden door een beroepsgeheim. Artsen zijn om begrijpelijke redenen vaak niet geneigd om hun oordeel over de wilsbekwaamheid van hun patiënt met notarissen te delen. Voor de notaris kan dit een praktisch probleem opleveren want deze mag alleen een akte opmaken als betrokken partijen begrijpen wat de transactie en daaraan verbonden consequenties inhouden.

Nu notarissen en artsen samen gaan werken is dat bijzonder prettig voor notarissen in de zin dat zij betere handvatten krijgen aangereikt dan alleen het eigen oordeel en dat kan natuurlijk veel tuchtrechtelijke problematiek voorkomen. Als er immers een indicatie van een medisch professional ligt met als strekking dat iemand compos mentis is, heeft dit meer waarde dan enkel een verklaring van de indrukken van de notaris.

Kers op de taart is natuurlijk de medeondertekening door de voorzitter van het LOVCK. Hiermee is de rechtspraak er ook bij betrokken en dat is belangrijk omdat de rechter natuurlijk altijd het laatste woord heeft. Dit voorkomt tot op zekere hoogte dat het protocol zelf eerst een vuurdoop in de rechtszaal moet doorstaan. Kortom een positieve ontwikkeling en ik ben zeer benieuwd hoe dit protocol in de praktijk zal gaan functioneren.

Bron: persbericht EPN

Ik ben blij te kunnen melden dat het werk aan de front-end van de site voltooid is. De back-end is bijna klaar. Het uiterlijk zal weinig meer aan veranderen met uitzondering van een paar kleine optimalisaties om de site op zoveel mogelijk resoluties goed te laten schalen. Voor wat betreft de back-end geldt dat er onder meer nog een contactformulier mogelijkheid gecodeerd moet worden en er moeten nog een aantal betrekkelijk kleine verbeteringen worden doorgevoerd om de site nog iets soepeler te laten laden.

Dat betekent dat ik ook vanaf vandaag bij wijze van proef berichten ga plaatsen om te kijken of alles inderdaad werkt zoals het hoort te werken. De content zal gedeeltelijk bestaan uit nieuwe berichten en gedeeltelijk uit berichten die al deel uitmaken van de huidige nieuwsbrief of items die kunnen terugkomen in de volgende nieuwsbrief. Als deze week het proefdraaien helemaal volgens wens verloopt dan verschijnt de vooralsnog laatste nieuwsbrief komend weekend. Hiermee is niet gezegd dat de nieuwsbrief helemaal nooit terug zal komen maar gezien de poll van begin december 2011 is er een overweldigende voorkeur voor een site als primair medium mede omdat de nieuwsvoorziening actueler gehouden kan worden, content in grotere hoeveelheden aangeboden kan worden en gemakkelijk oudere artikelen kunnen worden opgezocht.

Enkele lezers hebben mij ook gemaild met de vraag of er een forum gehost zal worden. Deze vraag kan ik ontkennend beantwoorden; er zijn al enkele fora specifiek voor juristen, daar kan men uitstekend terecht en ik zie er geen reden toe om daarmee te gaan concurreren. Daarnaast kost een forum veel meer werk en tijd om goed in de gaten te houden. Om dezelfde reden is de reply functie op deze site uitgeschakeld.

Dat was vooralsnog de lijst huishoudelijke mededelingen; op naar de eerste berichten!

Hier komt binnenkort de webversie van de LegalLife nieuwsbrief. De komende twee weken zullen er gewoon nieuwsbrieven blijven verschijnen. Als de site gereed is dan zullen de nieuwsbrieven vooralsnog stoppen en gaan we helemaal over.