Het aanvankelijk wetsvoorstel Wet verhoging pensioenleeftijd stelde een verhoging van 65 naar 66 jaar op 1 januari 2013 en een verhoging 66 naar 67 jaar op 1 januari 2015. In dit gewijzigde voorstel moet het één verhoging worden van 65 jaar naar 67 jaar op 1 januari 2014.

Reden voor deze wijziging zijn wensen van de pensioenuitvoerders. Zij krijgen het administratief niet rond  om een inwerkingtreding van verhoging van pensioenleeftijd niet per 2013 te kunnen verwerken. Daarnaast geven ze voorkeur aan een verhoging ineens in plaats van in twee stappen omdat dan de systemen maar eenmaal aangepast hoeven te worden.

In het verlengde van deze wijzigingen worden ook aanpassingen gedaan in de derde pijler met betrekking tot de opbouwruimte voor individuele inkomensvoorzieningen en de fiscale oudedagsreserve zodat ook hier wordt uitgegaan van een stap ineens per 2014. Met het nieuwe wetsvoorstel worden tevens enige technische onvolkomenheden in het oorspronkelijke ontwerp hersteld.

Tot besluit nog een link naar de desbetreffende Nota van wijziging.